Aktuality - kompletní výpis


Zakončení 14. ročníku SPORTIÁDY

V parku Na Špici dnes Škola Svítání zakončila 14. ročník SPORTIÁDY. 💪
Dlouho očekávaný déšť na dvě hodiny ustal a všichni mohli společně předvést závěrečná vystoupení. Skvělá práce, skvělí lidé. 
Děkuji za pozvání paní ředitelce Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko.

Datum: 28.07.2023

Úterní dvojí návštěva

Úterní dvojí návštěva. ✅✅
Nejprve jsem navštívil obec Tisovec, kde mi paní starostka Jaroslava Matrasová  představila projekty, které momentálně řeší. Obec provozuje obchod, připravuje realizaci kanalizace. Trápí je stav komunikací. Je vidět, že se nebojí ani velkých projektů.👍
Poté jsem u nás v obci přivítal Jan Farský a Jaromíra Pražana. Tentokrát jsem představoval, co se u nás společně buduje a kde vidím největší úskalí života na venkově.🏡
Děkuji za návštěvu.

Datum: 18.07.2023

Návštěva KLAS Nekoř a.s.

Při svých cestách po zemědělských podnicích jsem tentokrát využil pozvání viceprezidenta Agrární komora České republiky pana Leoše Říhy a navštívil KLAS Nekoř a.s. 🌾

Společnost se věnuje rostlinné i živočišné výrobě a nabízí i prodej a servis zemědělské techniky.🚜 Prohlédli jsme si nový kravín, středisko rostlinné výroby i zmiňovanou prodejnu zemědělské techniky.

V průběhu návštěvy jsme průběžně diskutovali zemědělskou politiku.

Děkuji za vstřícnost a podnětnou exkurzi.

Datum: 28.06.2023

Zahájení Krajského kola soutěže v požárním sportu

V sobotu dopoledne jsem využil pozvání a navštívil zahájení Krajského kola soutěže v požárním sportu.🚒

Závody se konaly v Chrasti v nově zrekonstruovaném sportovním areálu a bylo se skutečně na co dívat. Velký respekt všem účastníkům.👍

Datum: 26.06.2023

Pietní akt v osadě Ležáky

Společně s první místopředsedkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Věra Kovářová · vidím, slyším, řeším a kolegou Jan Berki jsme uctili památku obětí obce Ležáky.

24. června 1942 - dva týdny po vyhlazení Lidic byla osada vypálena. Místní obyvatele zavraždili nacisté jako odplatu za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která spolupracovala na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Je třeba si tyto tragické události připomínat.🕯️🕊️

Datum: 26.06.2023

Jak čistit odpadní vody na malých obcích

Jak čistit odpadní vody na malých obcích. 💦

I tímto tématem se zabýval skvěle obsazený seminář pořádaný předsedkyní Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Neméně zajímavé byly i prezentace k otázce přírodních koupacích biotopů.

Jsem moc rád, že se daří tato témata "otevírat" a teď je ještě úspěšně přenést do území.

Datum: 26.06.2023

Pozvánka do Rváčova

Přijměte pozvání na již patnáctý ročník Výstavy obrazů malířů Vysočiny. 🏡

Až do konce srpna můžete v sále hostince ve Rváčově zhlédnout obrazy malířů, kteří mají k naší obci blízko. A jako již tradičně nechybí práce klientů Domova sociálních služeb Slatiňany.

Otevřeno je celý týden mimo pondělí.📝

Datum: 26.06.2023

Návštěva Technických služeb Hlinsko

V tomto týdnu jsem navštívil firmu Technické služby Hlinsko. 🚛

Společnost zajišťuje svoz odpadu z více než 60 obcí v Pardubickém kraji. S ředitelem společnosti - panem Petrem Stejskalem jsme se bavili o aktuálních otázkách v odpadovém hospodářství i o novinkách v našem regionu. A protože pan ředitel koncem měsíce června opouští svoji funkci, dovolil jsem si mu poděkovat za dlouhodobou výbornou spolupráci.

Je škoda, že společnost opouští takto zkušený člověk a přeji mu mnoho úspěchů v další činnosti.🍀

Datum: 22.06.2023

Jednání pracovní skupiny Pro služby na venkově při SMS

K jednání pracovní skupiny Pro služby na venkově při Sdružení místních samospráv České republiky jsme tentokrát využili pozvání paní starostky Jaroslava Mikáčová do Strachotín. 
V rámci programu jsme navštívili i sousední obce. Tentokrát jsme se hodně zaměřili na fungování České pošty na venkově. V této oblasti úspěšně využívají model Pošty Partner. Řešilo se také zálohování, doprava a obchody. Děkujeme za pozvání a skvělý program.👍

Datum: 21.06.2023

Pozvánka na seminář

Tento čtvrtek se pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková uskuteční seminář „Šetrné nakládání s vodou: biokoupaliště a dočišťovací rybníčky.“

Koná se v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v čase od 9:00 - 12:30. Připojit se můžete on-line: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362

Měl jsem možnost minulý měsíc navštívit Kozmické ptačí louky, kde zrevitalizovali vodní toky, a díky tomu se lokalita stala vyhledávanou ptačí oblastí.

Ani já si nenechám seminář ujít.✅

Datum: 19.06.2023

Krajský sněm SMS ČR

Suchá Lhota, Vesnice roku 2023 Pardubického kraje, hostila krajský sněm Sdružení místních samospráv České republiky. 
Plný sál, zajímaví hosté i výborné prezentace témat, které se obcí přímo týkají. 
Takže ještě jednou gratulace do Suché Lhoty a velké poděkování organizátorům za skvělé odpoledne.👍

Datum: 15.06.2023

Naše pole

Rád jsem v rámci slavnostního zahájení zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech poděkoval zemědělcům za jejich práci. 
A protože se akce koná v našem kraji, připojil jsem poděkování za spolupráci a možnost návštěv místních podniků. 
Následovala zajímavá diskuze s hosty i účastníky jednotlivých stánků. 
Zemědělství a venkov k sobě neodmyslitelně patří.🌾

Datum: 14.06.2023