Aktuality - kompletní výpis


Zahájení Krajského kola soutěže v požárním sportu

V sobotu dopoledne jsem využil pozvání a navštívil zahájení Krajského kola soutěže v požárním sportu.🚒

Závody se konaly v Chrasti v nově zrekonstruovaném sportovním areálu a bylo se skutečně na co dívat. Velký respekt všem účastníkům.👍

Datum: 26.06.2023

Pietní akt v osadě Ležáky

Společně s první místopředsedkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Věra Kovářová · vidím, slyším, řeším a kolegou Jan Berki jsme uctili památku obětí obce Ležáky.

24. června 1942 - dva týdny po vyhlazení Lidic byla osada vypálena. Místní obyvatele zavraždili nacisté jako odplatu za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která spolupracovala na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Je třeba si tyto tragické události připomínat.🕯️🕊️

Datum: 26.06.2023

Jak čistit odpadní vody na malých obcích

Jak čistit odpadní vody na malých obcích. 💦

I tímto tématem se zabýval skvěle obsazený seminář pořádaný předsedkyní Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Neméně zajímavé byly i prezentace k otázce přírodních koupacích biotopů.

Jsem moc rád, že se daří tato témata "otevírat" a teď je ještě úspěšně přenést do území.

Datum: 26.06.2023

Pozvánka do Rváčova

Přijměte pozvání na již patnáctý ročník Výstavy obrazů malířů Vysočiny. 🏡

Až do konce srpna můžete v sále hostince ve Rváčově zhlédnout obrazy malířů, kteří mají k naší obci blízko. A jako již tradičně nechybí práce klientů Domova sociálních služeb Slatiňany.

Otevřeno je celý týden mimo pondělí.📝

Datum: 26.06.2023

Návštěva Technických služeb Hlinsko

V tomto týdnu jsem navštívil firmu Technické služby Hlinsko. 🚛

Společnost zajišťuje svoz odpadu z více než 60 obcí v Pardubickém kraji. S ředitelem společnosti - panem Petrem Stejskalem jsme se bavili o aktuálních otázkách v odpadovém hospodářství i o novinkách v našem regionu. A protože pan ředitel koncem měsíce června opouští svoji funkci, dovolil jsem si mu poděkovat za dlouhodobou výbornou spolupráci.

Je škoda, že společnost opouští takto zkušený člověk a přeji mu mnoho úspěchů v další činnosti.🍀

Datum: 22.06.2023

Jednání pracovní skupiny Pro služby na venkově při SMS

K jednání pracovní skupiny Pro služby na venkově při Sdružení místních samospráv České republiky jsme tentokrát využili pozvání paní starostky Jaroslava Mikáčová do Strachotín. 
V rámci programu jsme navštívili i sousední obce. Tentokrát jsme se hodně zaměřili na fungování České pošty na venkově. V této oblasti úspěšně využívají model Pošty Partner. Řešilo se také zálohování, doprava a obchody. Děkujeme za pozvání a skvělý program.👍

Datum: 21.06.2023

Pozvánka na seminář

Tento čtvrtek se pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková uskuteční seminář „Šetrné nakládání s vodou: biokoupaliště a dočišťovací rybníčky.“

Koná se v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v čase od 9:00 - 12:30. Připojit se můžete on-line: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362

Měl jsem možnost minulý měsíc navštívit Kozmické ptačí louky, kde zrevitalizovali vodní toky, a díky tomu se lokalita stala vyhledávanou ptačí oblastí.

Ani já si nenechám seminář ujít.✅

Datum: 19.06.2023

Krajský sněm SMS ČR

Suchá Lhota, Vesnice roku 2023 Pardubického kraje, hostila krajský sněm Sdružení místních samospráv České republiky. 
Plný sál, zajímaví hosté i výborné prezentace témat, které se obcí přímo týkají. 
Takže ještě jednou gratulace do Suché Lhoty a velké poděkování organizátorům za skvělé odpoledne.👍

Datum: 15.06.2023

Naše pole

Rád jsem v rámci slavnostního zahájení zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech poděkoval zemědělcům za jejich práci. 
A protože se akce koná v našem kraji, připojil jsem poděkování za spolupráci a možnost návštěv místních podniků. 
Následovala zajímavá diskuze s hosty i účastníky jednotlivých stánků. 
Zemědělství a venkov k sobě neodmyslitelně patří.🌾

Datum: 14.06.2023

Zlatá včela 2023

Od 9. do 11. června 2023 proběhlo v prostorách SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky, finále soutěže žáků a žákyň starší kategorie soutěže Zlatá včela 2023.
Bylo milé pozorovat zájem a znalosti mladé generace. Je vidět, že včelařský obor je stále v kurzu. 🐝
Děkuji za pozvání a za příjemně strávené nedělní dopoledne.

Datum: 12.06.2023

Jak třídíme odpad?

Údaje ohledně třídění odpadu za uplynulý rok obsahuje článek pod odkazem níže.
Má to smysl!
https://www.samosebou.cz/2023/05/31/vysledky-trideni-odpadu-za-rok-2022-jak-jsme-na-tom/

Datum: 09.06.2023

Téma převodu pozemků ve vlastnictví státu na obce a města

V tomto týdnu se Podvýbor pro rozvoj venkova věnoval tématu převádění pozemků ve vlastnictví státu na obce a města. 
Jedná se o téma, které trápí mnoho starostů. Tyto pozemky totiž v některých případech blokují rychlou realizaci projektů. 
Ve Sněmovně neustále vyvíjíme tlak na to, aby se převod pozemků na obce zrychlil a zefektivnil. V příštím roce budou např. na stát převedeny pozemky bez známého majitele. Chceme, aby i v tomto případě dostaly obce přednost a tyto pozemky jim byly nabídnuty. 
Budou s nimi hospodařit určitě lépe než stát.

Datum: 02.06.2023