Tomáš Dubský

poslanec Parlamentu
České republiky

Vize

Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom mluví.

Moje motto

Hlavní oblastí mého snažení je dlouhodobá vize programu podpory života na venkově. Zde se maximálně soustředím na zachování služeb a hledám způsoby, jak je zachovat i v těch nejmenších obcích. Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž úzce souvisí bezpodmínečné zachování základních služeb. Držím se hesla: „Neřešme jestli, ale jak zachovat služby na venkově“.
Je důležité si uvědomit, že základní služba, jakou obchod bezesporu je, zajišťuje řadu sociálních a komunitních služeb, nikoliv pouze dodání základních potravin a zboží. V této otázce se účastním řady jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Ministerstvu vnitra. Naše společné snažení začíná nést ovoce – MPO připravuje dotační titul na podporu obchodů a MV zařazuje obchodní obslužnost do seznamu základních služeb.
Aby byl venkov funkčně a živě spravován, musí tu žít lidé. Vynaložme maximální úsilí, aby se zde podařilo udržet mladou generaci a abychom mohli nabídnout atraktivní podmínky k životu. S tím úzce souvisí i možnost pracovního uplatnění. Právě stát zde musí jít příkladem, nabídnout zajímavá pracovní místa i v menších městech a obcích, zajistit vysokorychlostní připojení internetu pro práci z domu aj.
Náš venkov musí být místo, kde spokojeně a trvale žijí lidé různého vzdělání napříč všemi generacemi. Místo, kde máme na dosah základní služby, kvalitní vzdělání, dobrou práci a v neposlední řadě čistou přírodu. Místo, kde rádi žijeme a kam lidé z města jezdí na výlety a za odpočinkem.
Rozvoj regionu, zachování obslužnosti venkova, podpora mladé generace. To jsou mé klíčové priority.
Aktivně působím ve sdružení místních samospráv (SMS), jež sdružuje přes 2000 vesnic.
Jsem předsedou pracovní skupiny pro služby na venkově. Služby na venkově jsou téma, které je naším denním chlebem. Ať už hovoříme o dopravě, poště, úřadu, lékaři, obchodu, hostinci – to jsou služby, které jsou pro nás a naše občany nezbytně nutné ke komfortnímu životu na venkově. Proto se maximálně soustředíme na udržení a rozvoj těchto služeb. Naším společným zájmem je, aby podmínky pro život na venkově zůstaly zachovány i do budoucna.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné hledat funkční modely v jednotlivých oblastech a aplikovat je do praxe, stejně tak obhajovat nepostradatelnost základních služeb a vysvětlovat provázanost s každodenním životem.

Aktuality

Téma převodu pozemků ve vlastnictví státu na obce a města

V tomto týdnu se Podvýbor pro rozvoj venkova věnoval tématu převádění pozemků ve vlastnictví státu na obce a města. 
Jedná se o téma, které trápí mnoho starostů. Tyto pozemky totiž v některých případech blokují rychlou realizaci projektů. 
Ve Sněmovně neustále vyvíjíme tlak na to, aby se převod pozemků na obce zrychlil a zefektivnil. V příštím roce budou např. na stát převedeny pozemky bez známého majitele. Chceme, aby i v tomto případě dostaly obce přednost a tyto pozemky jim byly nabídnuty. 
Budou s nimi hospodařit určitě lépe než stát.

Datum: 02.06.2023

Článek v STANovinách

"Jedná se o pár střípků z nekonečné mozaiky příkladů, jak bychom se k přírodě měli chovat a příroda nám to třeba v tomto případě ve formě kvalitní vody, která nám doma teče z kohoutků, vrátí."

Tak končí můj příspěvek v novém vydání STANovin. 🗞

Snad se mi povedlo vzbudit Vaši zvědavost a článek si přečtete.

Najdete ho pod odkazem níže:⬇️

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/komentare/tomas-dubsky-obnova-krajinnych-prvku-s-akcentem-na-udrzeni-vody-v-krajine

Datum: 01.06.2023

Návštěva Senátu

Před odpoledním zpravodajováním novely zákona o osivech jsem dnes dopoledne využil pozvání do Senátu. 
Předseda Podvýboru pro zemědělství Petr Štěpánek • senátor svolal k jednomu stolu zástupce ministerstev a zemědělců.🌾 
Vedla se zajímavá diskuze nad nastavenou Společnou zemědělskou politikou. Jem rád, že jsem se mohl připojit.

Datum: 30.05.2023

Návštěva ZŠ Trhová Kamenice

Povídání se žáky ZŠ v Trhové Kamenici bylo příjemnou náplní pondělního dopoledne. Diskuze ohledně fungování Poslanecké sněmovny, spousta zajímavých otázek i prezentace vlastních projektů žáků. 
Je dobře, že má mladá generace zájem o aktuální dění i nápady, co dělat jinak.👍

Datum: 30.05.2023

Sobota u hasičů

V sobotu jsem rád navštívil den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 🚒
Naplněné nádvoří, ukázky zásahů i komentované představení techniky. Došlo i na krátkou schůzku s ředitelem plk. Mgr. Alešem Černohorským. Potěšující byl zájem nejmladší generace.👫

Datum: 22.05.2023

Kozmické ptačí louky

V dnešním příspěvku bych se rád ohlédl za návštěvou Kozmických ptačích luk. 
Na schůzku mě pozval kolega Michael Rataj. Provedl nás jeden z autorů tohoto zajímavého projektu Ing. Michal Čižmár. 
Na ploše více než 70 ha navrátili přírodě původní účel. Zrevitalizovali vodní toky, odstranili nevhodné meliorace a vytvořili soustavu mokřadů a jezer.  💦
Na tomto příkladu je krásně vidět, že s ostatním si příroda poradila sama. Lokalita se totiž stala vyhledávanou ptačí oblastí. 🐦

Podrobnosti najdete na webu:  ⬇️
https://natura.semix.cz/cz

Datum: 18.05.2023

Seminář v Poslanecké sněmovně

Dnes jsme v Poslanecké sněmovně pořádali společně s kolegyní Michaela Šebelová  seminář na téma "Architektura na obcích aneb veřejný prostor může být krásný". 🏡
Za pozornost stála výborná vystoupení přednášejících Ing. arch Terezy Šmídové, Ing. Jaroslava Vintery, Ing. Ondřeje Feita a Ing. arch. Ing. Petra Štěpánka, PhD.👍
Diskuzi k architektuře doplňovalo téma úpravy zeleně a na to navazující územní plánování. Příklady z praxe i ukázky toho, jak se to dělat nemá. Bylo vidět, že o téma je velký zájem a že se s problematikou kvalitního veřejného prostoru setkává každý z nás. 
Děkuji za účast a těším se na příští setkání.

Datum: 16.05.2023

Potraviny meziměsíčně zlevnily

V záplavě aktuálních informací zapadla jedna zajímavá zpráva. 
Doporučuji k přečtení: ⬇️

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mezirocni-inflace-v-dubnu-zvolnila-na-12-7-potraviny-mezimesicne-zlevnily/2363453

Datum: 11.05.2023

Návštěva Slezska aneb trochu jiný regionální týden

Tento týden jsem začal nezvykle v Brně, kde jsem se jako místopředseda zemědělského výboru zúčastnil plenárního zasedání České akademie zemědělských věd. Se zájmem jsem vyslechl jednotlivé prezentace, zajímavý byl i rozhovor s rektorem Mendelovy univerzity.  
Ve středu jsem rád přijal pozvání kolegyně Michaela Šebelová do regionální poslanecké kanceláře v Ostravě. Zde proběhl seminář s názvem Architektura ve veřejném prostoru a obchodní obslužnost venkova. Děkuji za možnost prezentace. 📝
Pokračoval jsem s kolegou Michaelem Ratajem. Navštívili jsme Kozmické ptačí louky nedaleko Hlučína v Opavském Slezsku. S Ing. Michalem Čižmárem, ředitelem společnosti SEMIX PLUSO jsme se bavili o aktuálních otázkách v potravinářství.
Poté jsme se přesunuli do Branky u Opavy, kde jsem si prohlédl rekonstruovaný obecní úřad, multifunkční dům a sportovní areál Výletiště. 
Stihli jsme i návštěvu opavského sídla akciové společnosti Opavská lesní, kde jsme se setkali s myslivci. S nimi jsme diskutovali zákon o myslivosti.🌲
Děkuji za příjemná setkání.

Datum: 11.05.2023

Pracovní porada zástupců Českomoravských spotřebních družstev

☑️ Aktuální ceny potravin.
☑️ Zvýšené kontroly dozorčích orgánů.
☑️ Nové způsoby prodeje.
☑️ Spolupráce s obcemi, kraji a ministerstvy. 
To byla hlavní témata pracovní porady zástupců Českomoravských spotřebních družstev. Zazněla řada otázek, proběhla zajímavá diskuze. 📝
Moc si vážím pozvání a možnosti vystoupení.

Datum: 28.04.2023

Čtvrteční putování

Návštěvou společnosti SEED SERVICE ve Vysokém Mýtě jsem zahájil čtvrteční program.  Pan Milan Děd mi představil firmu a seznámil s provozem předního dodavatele osiv. 
O několik kilometrů dál jsem využil pozvání pana Luďka Hojného a navštívil Zahradu Harta. Prošli jsme si Harteckou stezku, diskutovali o problematice chovu cizokrajných zvířat, biodiverzitě i úpravě zeleně v obcích.
Po krátkém zastavení v obci Příluka u starosty David Šimek mě čekalo velice příjemné jednání s vedením města Slatiňany. Spousta plánů a zajímavých projektů. 
Děkuji a přeji hodně úspěchů.🍀

Datum: 27.04.2023

Jednání zemědělského výboru

Hlavním bodem dnešního jednání zemědělského výboru byla informace o situaci s ukrajinským obilím na českém trhu. 🌾
Postupně se vyjádřili ministr zemědělství Zdeněk Nekula  a zástupci kontrolních orgánů. 
Všemi jsme byli ujištěni, že v současné době nebyly zjišťeny žádné závadné komodity a že se kontrolám intenzivně věnují i nadále.☑️ Zároveň zemědělský výbor nepodporuje jednostranný zákaz dovozu vybraných komodit z Ukrajiny.

Datum: 26.04.2023


Články

Pozvánka na seminář


„Architektura na obcích aneb veřejný prostor může být krásný.” 
To je název semináře, který pořádáme s Michaela Šebelová 16.5. od 9:00 v Poslanecké sněmovně. 
Se svými příspěvky vystoupí Ing. arch. Tereza Šmídová, Ing. Jaroslav Vintera, Ing. Ondřej Feit a Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, PhD. 🎤
Řeč bude například o kvalitě veřejného prostoru nebo o architektonických studiích. 

V případě zájmu o účast na semináři napište na mail: svobodav@psp.cz.
Těšíme se na Vás!
... číst dále


Shrnutí výborového týdne


Uplynulý týden byl v poslaneckém kalendáři označen jako výborový. Hlavním bodem bylo středeční jednání zemědělského výboru, který se zabýval především otázkou kontrol kvality dováženého obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Výbor byl informován, že se u nás výskyt závadných surovin nezjistil a kontroly pokračují i nadále. Jednání výboru předcházel seminář s tématikou komunitní energetiky v zemědělství. Zajímavé prezentace i následná diskuze.  

V týdnu jsem navštívil řadu obcí a podniků v našem kraji. Morašice, Trstěnice, Čistá, Prachovice a Slatiňany. Diskutovali jsme o aktuálních problémech, které řeší obce a města ve své každodenní činnosti. Seznámil jsem se s připravovanými projekty i s návrhy na úpravy, které by ob ... číst dále


Týdenní souhrn


Zkrácený pracovní týden začal úterkem. Na Zemědělském výboru jsme řešili aktuální vývoj v problematice cen potravin. Dalším nosným tématem byla novela zákona o myslivosti. Pokračovali jsme výjezdním zasedáním do Kamenice nad Lipou, kde se za účasti ministra zemědělství diskutovalo s řediteli jednotlivých povodí.  Z diskuze vyplynula potřeba pravidelné komunikace jednotlivých povodí se samosprávami. 

Výbor pokračoval do středy, kdy jsme navštívili místní rybí sádky. Večer byl ve znamení kultury. Rád jsem totiž přijal pozvání od Českého rozhlasu na vyhlášení ankety „Neviditelný herec století.“ Akce se konala v rámci oslav sta let Českého rozhlasu. 

Ve čtvrtek se konal Volební výbor. Zde zaznívaly především pojmy svo ... číst dále


Další nabitý týden za námi...


Hlavní zprávou uplynulého týdne je schválení novely stavebního zákona, kterou jsme projednali ve shodě s opozicí při pátečním jednání. Novela výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení, a to při zachování kompletní sítě stavebních úřadů.

A jak probíhal celý týden? Nesl se ve velmi rychlém tempu. V pondělí jsem přijal pozvání vedoucího správy CHKO Železné hory Mgr. Vlastimila Peřiny a navštívili jsme přírodní rezervaci Maršálka. Provádí se zde revitalizace spočívající ve stabilizaci vodního režimu. Odpoledne jsem pokračoval rozhovorem s redaktorem Českého rozhlasu na téma služeb na venkově. Ostatně k tomuto tématu směřoval celý týden. 

Úterý a středa patřily zemědělství. S kolegy jsme zastupovali zemědělský výbor při jednání s& ... číst dále


Poslanecký týden aneb „venkov je hlavně krásnej”


Máme za sebou další poslanecký týden. Tentokrát jsem hodně času věnoval návštěvám menších obcí a jejich starostek a starostů, zavítal jsem ale i do školy nebo do mlékárny.

V pondělí jsem si střihl trochu netradiční natáčení podcastu o životě na venkově i o novinkách, které by mohly tento život zpříjemnit. Pustit si ho můžete na https://www.youtube.com/watch?

v=NDFUb80d_Js&t=2s. Odtud je také sice nespisovný, ale myslím si, že pravdivý titulek tohoto souhrnu.   

Odpoledne jsem se jako starosta společně s dalšími kolegy setkal s radou Pardubického kraje a navečer den uzavřela schůzka oblastní organizací STAN Svitavsko. O ... číst dáleŽivotní prostor

Každý člověk potřebuje k životu prostor. Někdo si pod tím představuje obývací pokoj, někdo městský park a někdo třeba nekonečnou lesní cestu. Obzvláště v době, kdy jsme byli v pohybu limitováni rozlohou katastru našich měst a obcí jsme si důležitost životního prostoru uvědomili o to více.
Stejně, jako já si rád zajedu do města do divadla, do kina, nebo do bazénu, tak lidé z města musí mít možnost vyrazit do přírody na procházku, na báje ný výlet s rodinou nebo zažít neuvěřitelné dobrodružství při nocování pod širákem.
Aby to vše mohlo fungovat, musí na venkově žít lidé.
V krátkých příspěvcích Vám nabídnu můj pohled na téma PROSTOR. Postupně budu jednat s architekty, projektanty, navštívím zemědělce i odborníky na životní prostředí a nezapomenu ani na základní služby, jako je obchod nebo veřejná sportoviště. Zároveň představím, jak se tomuto tématu věnujeme u nás.


Architektura

Sportoviště

Životní prostředí

Zemědělství

Sněmovna

Parlament

poslanec od 9. 10. 2021

Výbor

Volební výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, místopředseda od 24. 11. 2021

Podvýbor

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, člen od 19. 1. 2022

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, ověřovatel od 6. 4. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, ověřovatel od 7. 4. 2022

Komise

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 26. 11. 2021

Klub

Poslanecký klub Starostové a nezávislí, člen od 15. 10. 2021

zdroj: Poslanecká sněmovna

Životopis

Vzdělání

Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi

Zaměstnání

1995 - 2008

Dříve jsem pracoval 13. let ve stavební firmě jako vedoucí úseku zásobování a 3. roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

2008 - 2021

Třináctým rokem jsem uvolněným starostou obce Vysočina která se skládá z místních částí Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několik dalších osad

2021 -

Poslanec Parlamentu České republiky

Členství ve sdruženích

  • Místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky, předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, člen předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, člen výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, člen představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.
  • Na Pardubickém kraji zastupuji STAN ve Výboru pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy.
  • Člen sboru dobrovolných hasičů Možděnice od roku 1990, místostarosta sboru.

Záliby

Sport – běh, pěší turistika, cyklistika, nohejbal. Kultura – divadlo, hudba.