Tomáš Dubský

poslanec Parlamentu
České republiky

Vize

Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom mluví.

Moje motto

Hlavní oblastí mého snažení je dlouhodobá vize programu podpory života na venkově. Zde se maximálně soustředím na zachování služeb a hledám způsoby, jak je zachovat i v těch nejmenších obcích. Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž úzce souvisí bezpodmínečné zachování základních služeb. Držím se hesla: „Neřešme jestli, ale jak zachovat služby na venkově“.
Je důležité si uvědomit, že základní služba, jakou obchod bezesporu je, zajišťuje řadu sociálních a komunitních služeb, nikoliv pouze dodání základních potravin a zboží. V této otázce se účastním řady jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Ministerstvu vnitra. Naše společné snažení začíná nést ovoce – MPO připravuje dotační titul na podporu obchodů a MV zařazuje obchodní obslužnost do seznamu základních služeb.
Aby byl venkov funkčně a živě spravován, musí tu žít lidé. Vynaložme maximální úsilí, aby se zde podařilo udržet mladou generaci a abychom mohli nabídnout atraktivní podmínky k životu. S tím úzce souvisí i možnost pracovního uplatnění. Právě stát zde musí jít příkladem, nabídnout zajímavá pracovní místa i v menších městech a obcích, zajistit vysokorychlostní připojení internetu pro práci z domu aj.
Náš venkov musí být místo, kde spokojeně a trvale žijí lidé různého vzdělání napříč všemi generacemi. Místo, kde máme na dosah základní služby, kvalitní vzdělání, dobrou práci a v neposlední řadě čistou přírodu. Místo, kde rádi žijeme a kam lidé z města jezdí na výlety a za odpočinkem.
Rozvoj regionu, zachování obslužnosti venkova, podpora mladé generace. To jsou mé klíčové priority.
Aktivně působím ve sdružení místních samospráv (SMS), jež sdružuje přes 2000 vesnic.
Jsem předsedou pracovní skupiny pro služby na venkově. Služby na venkově jsou téma, které je naším denním chlebem. Ať už hovoříme o dopravě, poště, úřadu, lékaři, obchodu, hostinci – to jsou služby, které jsou pro nás a naše občany nezbytně nutné ke komfortnímu životu na venkově. Proto se maximálně soustředíme na udržení a rozvoj těchto služeb. Naším společným zájmem je, aby podmínky pro život na venkově zůstaly zachovány i do budoucna.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné hledat funkční modely v jednotlivých oblastech a aplikovat je do praxe, stejně tak obhajovat nepostradatelnost základních služeb a vysvětlovat provázanost s každodenním životem.

Aktuality

Shromáždění Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje

Páteční večer patřil shromáždění Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje.🚒

Tentokrát se konalo v malé obci Týnišťko. Hodnotil se uplynulý rok, diskutovalo o aktuálních problémech a schválil se plán činnosti na rok příští.

Byl kladen velký důraz na práci s dětmi a mládeží.👍

Velké poděkování patří všem hasičům za jejich obětavou a nezištnou práci.

Datum: 03.12.2022

Dnešní nabitý program

Dnes jsem měl nabitý program.📝

➡️Dopoledne jsem zastupoval Zemědělský výbor na Monitorovacím výboru Programu rozvoje venkova, kde probíhalo hodnocení dosavadního stavu a hodně zajímavá diskuze.

➡️V Poslanecké sněmovně pak následovalo schvalování státního rozpočtu na rok 2023.

➡️Den jsem zakončil zpravodajováním rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu.

Datum: 30.11.2022

Prodejní výstava obrazů v poslanecké kanceláři

Už 11 let spolupracuji s Domov sociálních služeb Slatiňany. Nyní jsme s nimi a kolegou Jiří Hájek vytvořili z poslaneckých kanceláří improvizovanou galerii obrazů, které nakreslili klienti Domova. Mám radost, že se jich hodně prodalo.

👍

Peníze samozřejmě zůstanou organizaci. Výborné bylo i občerstvení z chráněné kavárny Café Robinson. Děkuji všem hostům za návštěvu a příspěvek na dobrou věc.

🙂

Datum: 29.11.2022

Den otevřených dveří ve škole SVÍTÁNÍ

Cestou z Prahy jsem se velice rád zastavil v Pardubicích a přijal pozvání od paní senátorky Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko na den otevřených dveří v nádherně zrekonstruované škole SVÍTÁNÍ v Klášterní ulici.

Paní Horská je zároveň ředitelkou školy a mají co ukázat. Prohlídka byla doprovázená komentářem pana architekta. Vše řešeno do posledního detailu, super učebny a schodiště "zavěšené" ve vzduchu.

Děkuji a přeji, ať se nové škole dobře daří. 👍

Datum: 25.11.2022

"Krajina z druhé strany - co dál?"

"Krajina z druhé strany - co dál?"

To byl název včerejšího semináře, který jsem v Poslanecké sněmovně pořádal společně s předsedkyní Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková .

Název semináře jsem si vypůjčil od Kláry Salzmann, krajinářské architektky, která byla i jednou z vystupujících. Doplňovali ji zástupci Státního pozemkového úřadu, České zemědělské univerzity a České informační agentury životního prostředí. V živé diskuzi se hodnotil stav naší přírody s důrazem na krajinu, půdu a vodu. A informace to nebyly příliš pozitivní.

Co říci na závěr: Když toto všechno víme, tak proč s tím něco neděláme.

V případě, že by Vás toto téma také zajímalo, budu rád, když se ozvete.

Datum: 25.11.2022

Den otevřených dveří na Střední škole technické ve Vysokém Mýtě

Den otevřených dveří na Střední škola technická Vysoké Mýto. Výborná akce pro deváťáky, kteří se rozhodují, kam půjdou dál, i pro středoškoláky, kteří díky burze firem mohli najít budoucí uplatnění. 👍 Je jasné, že s technickým vzděláním nebudou mít o nabídky nouzi. Povedlo se také k jednomu jednacímu stolu posadit zástupce školy, významných firem z okolí, zemědělských družstev i úřadu práce. Spolupráce těchto subjektů je velmi důležitá. ❗ Musím vyzdvihnout práci vedení školy v čele s paní ředitelkou Jitkou Jiskrovou a jejím zástupcem Michalem Burianem. Je opravu znát, že vše dělají s nadšením a stále hledají možné inovace, aby škola byla pro žáky atraktivní a panovala v ní přátelská atmosféra. 👏 Moc děkuji za pozvání.

ℹ Perlička na závěr: Prapůvodním zakladatelem školy byl v roce 1948 rodák z Vysokého Mýta Josef Sodomka, široko daleko vyhlášený konstruktér a designér. Je autorem karoserie třeba krásného auta Aero 50 Dynamik. 🚗 Myslím, že by se za své pokračovatele rozhodně nestyděl.

Datum: 11.11.2022

Regionální týden

Týden jsem zahájil návštěvou Proseče a Zderazu.

V Proseči mi pan starosta Jan Macháček představil realizované projekty a že je jich skutečně hodně. Sportovní hala, Sokolovna, víceúčelová hřiště atd. Příkladná spolupráce s architekty, projektanty a hlavně veřejností. Diskutovali jsme ale i o připravovaných výzvách jednotlivých ministerstev. Děkuji za řadu výborných podnětů.

Ve Zderazu jsme s panem starostou Petrem Novákem řešili především možnosti podpory prodejen na malých obcích. Jedná se o stále aktuálnější problematiku.

Následně jsme v naší poslanecké kanceláři pokračovali jednáním okresního oblastního sdružení Chrudim.

Datum: 09.11.2022

Celostátní konference Zemědělského svazu ČR

Dnes jsem přijal pozvání na Celostátní konferenci Zemědělského svazu ČR.

Hodnotilo se čtyřleté období. Kritizovalo se, věcně navrhovalo a také zajímavě diskutovalo. Ve svém příspěvku jsem vyzval k větší diskuzi v rámci celého rezortu.

Děkuji za pozvání.

Datum: 25.10.2022

Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky - říjen

Příloha:

smska_10-2022_(1).pdf

Datum: 24.10.2022

Otevření poloautomatické prodejny v Ústí nad Orlicí

Po dvou prodejnách v jižních Čechách se tentokrát otevřela poloautomatická prodejna v našem kraji a to v Ústí nad Orlicí. Místní spotřební družstvo Konzum přichází s touto novinkou.

Model těchto prodejen má velký potenciál a věřím, že se začne postupně prosazovat i na menších obcích, kde by mohl zamezit zavírání prodejen.

Datum: 24.10.2022

Výjezdní zasedání zemědělského výboru PSP ČR

Ve středu se konalo výjezdní zasedání zemědělského výboru PSP ČR. Přijali jsme pozvání od Rybářského sdružení ČR do Chlumce nad Cidlinou. Na programu byly aktuální problémy, které v současné době toto odvětví řeší.

Datum: 20.10.2022

Pondělí v regionální kanceláři

Dnes nás v regionální kanceláři v Pardubicích navštívili pánové Petr Zikmund a Pavel Rohlíček.

Diskutovali jsme o novele stavebního zákona a řeč přišla i na zemědělství.🌱🌾

Datum: 10.10.2022


Články

Shrnutí regionálního týdne


Regionální poslanecký týden byl opět velice pestrý. Návštěvy obcí, diskuze o dotačních podmínkách i problémech se zajištěním základních služeb. Představení zajímavých projektů i ukázka realizace v praxi.

Setkání s vedením Domova sociálních služeb ve Slatiňanech zakončené pozváním na návštěvu. 

Představení nové knihy o naší obci, plnou krásných fotografií.

Dvoudenní konference pořádaná Sdružením místních samospráv ČR v Českém Krumlově s velice zajímavým programem, kde jsem se potkal i s řadou starostek a starostů, nejen z našeho kraje. Mimochodem - obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 za projekt Mokřád Březná. Skvělá práce a gratulace panu starostovi Petru Marešovi a jeho týmu. 
Měl jsem možnost pozvat přítomné na př ... číst dále


Zasedání Zemědělských výborů zemí V4 v Bratislavě


V pátek jsem společně s kolegy - poslancem Karlem Smetanou a senátorem Herbertem Paverou zastupovali Zemědělské výbory na společném jednání zemí V4 k plnění cílů Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. S výsledkem se můžete seznámit v textu níže.


1. Úvahy o návrhu Evropské komise o používání přípravků na ochranu rostlin

Domníváme se, že legislativní návrh o používání chemických prostředků na ochranu rostlin, který Evropská komise navrhla jako součást strategie "od zemědělce ke spotřebiteli", významně ovlivní produkční potenciál zemědělského sektoru v zemích V4. Stavíme se proti paušálnímu 50% omezení používání pesticidů a ostatních chemických přípravků na ochranu rostlin ze současné spotřeby jednotlivých člens ... číst dále


Další regionální týden je za námi...


Je za námi další poslanecký týden. Tentokrát jeho souhrn vezmu od konce.

Týden vyvrcholil nedělními dožínkami, neboli dnem zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje. Prvním bodem byla v areálu krásného Pardubického zámku konference na téma Strategický plán a budoucnost českého zemědělství a venkova. Nechyběli na ní zástupci Senátu, Sněmovny, zemědělců ani samospráv. Byla to velmi důležitá a podnětná zhruba dvouhodinová debata. Díky za ni. 

Ze zámku jsme se přesunuli na Pernštýnské náměstí, kde už byly v plném proudu dožínky. Vážím si, že jsem jako místopředseda zemědělského výboru dostal od Regionální agrární komory Pardubického kraje možnost pronést na pódiu pár slov a společně s kolegy ocenit nejvýkonnější zemědělce v regionu. Celá akce se moc vydařila. Svěd ... číst dále


Shrnutí regionálního týdne


Zatímco si děti kroutily poslední dny ve školách a už se pomalu viděly na prázdninách, my jsme měli na programu poslanecký týden určený pro práci v regionu. A nejen v něm, jak se ukázalo v úterý, kdy jsem vyjel až do krásného Českého Krumlova. 

Ne za památkami, ale do nově otevírané samoobslužné prodejny. Podobně jako ta ve Strakonicích, kde ji firma Coop otevřela před třemi měsíci, i v Českém Krumlově bude zákazníkům přístupná nonstop. Jen je dvakrát tak větší a má proto i širší sortiment. Přes den v ní bude tak jako v jiných prodejnách obsluha, v noci se dovnitř zákazníci dostanou jen za pomoci bankovní identity a nákup zaplatí u samoobslužné pokladny. Nakupovat zde mohou jen dospělí, protože v nabídce je i alkohol. Podle provozovatelů se koncept samoobslužné prodejny ve St ... číst dále


Otevřeno 24/7. V Českém Krumlově je největší samoobslužná prodejna


Po Strakonicích má svou samoobslužnou prodejnu i Český Krumlov, dokonce největší svého druhu u nás. Také tady bude fungovat 24 hodin 7 dní v týdnu – během dne s personálem, v noci jen za pomoci bankovní identity a samoobslužné pokladny. Rád jsem nový obchod viděl na vlastní oči. Věřím, že tento koncept je přenositelný i na menší obce. 

Vůbec první samoobslužnou prodejnu otevřela společnost Coop ve Strakonicích zhruba v polovině března, takže funguje přes tři měsíce. Podle zástupců firmy se jí zatím daří a je rentabilní. Tím, zjednodušeně řečeno, nočním režimem už prý prošly tisíce lidí. Zatím bez větších zádrhelů, technologie je provozuschopná. Liché byly také obavy z krádeží, policie sem zatím nemusela vyjíždět ani jednou.

Nová prodejna v Českém Krumlově je přibližně d ... číst dáleŽivotní prostor

Každý člověk potřebuje k životu prostor. Někdo si pod tím představuje obývací pokoj, někdo městský park a někdo třeba nekonečnou lesní cestu. Obzvláště v době, kdy jsme byli v pohybu limitováni rozlohou katastru našich měst a obcí jsme si důležitost životního prostoru uvědomili o to více.
Stejně, jako já si rád zajedu do města do divadla, do kina, nebo do bazénu, tak lidé z města musí mít možnost vyrazit do přírody na procházku, na báje ný výlet s rodinou nebo zažít neuvěřitelné dobrodružství při nocování pod širákem.
Aby to vše mohlo fungovat, musí na venkově žít lidé.
V krátkých příspěvcích Vám nabídnu můj pohled na téma PROSTOR. Postupně budu jednat s architekty, projektanty, navštívím zemědělce i odborníky na životní prostředí a nezapomenu ani na základní služby, jako je obchod nebo veřejná sportoviště. Zároveň představím, jak se tomuto tématu věnujeme u nás.


Architektura

Sportoviště

Životní prostředí

Zemědělství

Sněmovna

Parlament

poslanec od 9. 10. 2021

Výbor

Volební výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, místopředseda od 24. 11. 2021

Podvýbor

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, člen od 19. 1. 2022

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, ověřovatel od 6. 4. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, ověřovatel od 7. 4. 2022

Komise

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 26. 11. 2021

Klub

Poslanecký klub Starostové a nezávislí, člen od 15. 10. 2021

zdroj: Poslanecká sněmovna

Životopis

Vzdělání

Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi

Zaměstnání

1995 - 2008

Dříve jsem pracoval 13. let ve stavební firmě jako vedoucí úseku zásobování a 3. roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

2008 - 2021

Třináctým rokem jsem uvolněným starostou obce Vysočina která se skládá z místních částí Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několik dalších osad

2021 -

Poslanec Parlamentu České republiky

Členství ve sdruženích

  • Místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky, předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, člen předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, člen výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, člen představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.
  • Na Pardubickém kraji zastupuji STAN ve Výboru pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy.
  • Člen sboru dobrovolných hasičů Možděnice od roku 1990, místostarosta sboru.

Záliby

Sport – běh, pěší turistika, cyklistika, nohejbal. Kultura – divadlo, hudba.