Tomáš Dubský

poslanec Parlamentu
České republiky

Vize

Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom mluví.

Moje motto

Hlavní oblastí mého snažení je dlouhodobá vize programu podpory života na venkově. Zde se maximálně soustředím na zachování služeb a hledám způsoby, jak je zachovat i v těch nejmenších obcích. Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž úzce souvisí bezpodmínečné zachování základních služeb. Držím se hesla: „Neřešme jestli, ale jak zachovat služby na venkově“.
Je důležité si uvědomit, že základní služba, jakou obchod bezesporu je, zajišťuje řadu sociálních a komunitních služeb, nikoliv pouze dodání základních potravin a zboží. V této otázce se účastním řady jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Ministerstvu vnitra. Naše společné snažení začíná nést ovoce – MPO připravuje dotační titul na podporu obchodů a MV zařazuje obchodní obslužnost do seznamu základních služeb.
Aby byl venkov funkčně a živě spravován, musí tu žít lidé. Vynaložme maximální úsilí, aby se zde podařilo udržet mladou generaci a abychom mohli nabídnout atraktivní podmínky k životu. S tím úzce souvisí i možnost pracovního uplatnění. Právě stát zde musí jít příkladem, nabídnout zajímavá pracovní místa i v menších městech a obcích, zajistit vysokorychlostní připojení internetu pro práci z domu aj.
Náš venkov musí být místo, kde spokojeně a trvale žijí lidé různého vzdělání napříč všemi generacemi. Místo, kde máme na dosah základní služby, kvalitní vzdělání, dobrou práci a v neposlední řadě čistou přírodu. Místo, kde rádi žijeme a kam lidé z města jezdí na výlety a za odpočinkem.
Rozvoj regionu, zachování obslužnosti venkova, podpora mladé generace. To jsou mé klíčové priority.
Aktivně působím ve sdružení místních samospráv (SMS), jež sdružuje přes 2000 vesnic.
Jsem předsedou pracovní skupiny pro služby na venkově. Služby na venkově jsou téma, které je naším denním chlebem. Ať už hovoříme o dopravě, poště, úřadu, lékaři, obchodu, hostinci – to jsou služby, které jsou pro nás a naše občany nezbytně nutné ke komfortnímu životu na venkově. Proto se maximálně soustředíme na udržení a rozvoj těchto služeb. Naším společným zájmem je, aby podmínky pro život na venkově zůstaly zachovány i do budoucna.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné hledat funkční modely v jednotlivých oblastech a aplikovat je do praxe, stejně tak obhajovat nepostradatelnost základních služeb a vysvětlovat provázanost s každodenním životem.

Aktuality

Cestovatelské besedy

Nikdy by mě nenapadlo, že budu dělat cestovatelské besedy.🌴🤠

Cesta z Porta do Santiaga de Compostela stojí za to. V sobotu doma v Možděnici a v pondělí v Ostřetíně.

Děkuji za pozvání panu starostovi Miloši Vlasákovi.

Datum: 27.02.2024

Středa v našem kraji

Dnes jsem navštívil dvě obce na samém kraji našeho kraje. ✅✅
V obci Křenov jsem se sešel s panem starostou Václavem Dvořákem. V obci je škola, školka, kostel, obchod i hospoda a hlavně celá řada realizovaných projektů. 
V Obec Bohuňov mě přivítala paní starostka Zdeňka Koudelková. Představila mi projekty, které připravují a je skvělé, že se hodně zaměřují na životní prostředí. Řeč přišla i na soutěž Vesnice roku. 
Přeji hodně úspěchů a děkuji za milá přijetí.🍀

Datum: 14.02.2024

Pátek se starosty...

Protože ve variabilním týdnu Poslanecká sněmovna v pátek nejednala, absolvoval jsem slíbené návštěvy obcí Svratouch a Hamry. 
S paní starostkou a panem starostou jsme se bavili o otázkách odpadového hospodářství a problémech s údržbou zeleně. 🍀
Oba jsem pozval na seminář, který v březnu připravujeme a bude zaměřen na životní prostředí. Na zpáteční cestě jsem ještě navštívil hamerskou přehradu, která je významným zdrojem pitné vody v našem regionu. 🌊
Děkuji panu hráznému za skvělé představení tohoto unikátního díla. 
Hodně důležitých informací přímo z území, děkuji.🤝

Datum: 09.02.2024

Santiago de Compostela

Včera jsem si vyzkoušel roli cestovatele-přednášejícího.

📽️

Těší mě, že na povídání o naší 12denní pouti do Santiaga de Compostelo dorazilo tolik mladých i zkušenějších cestovatelů a hlavně, že vydrželi až do konce a diskutovali. Snad jsem i někoho inspiroval.

😊

Děkuji všem za účast, byla to příjemná zkušenost. Brzy přidám ještě pár poznatků ze samotné cesty.

🎒

Datum: 06.02.2024

Ve středu jsem vyjel mimo region...

Kongres Samoška se konal v Olomouci a téma automatizace a digitalizace obchodu výborně zapadá do dnešní rychlé doby. 🤖

Nové způsoby prodeje, měnící se požadavky zákazníků i aktuální ceny potravin.

Jsem rád, že jsme se dostali i ke spolupráci s obcemi a společně připravujeme další kulatý stůl v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozvání i za možnost vystoupení.🎤

Datum: 01.02.2024

"Hasičská" sobota 🚒

„Hasičská“ sobota krásně zakončila předcházející pracovní týden. Po odpolední výroční valné hromadě SDH Svobodné Hamry následoval XXVII. Reprezentační ples hasičů České republiky. Ten tentokrát pořádali dobrovolní hasiči v Hlinsku a patří jim velké uznání za skvělou organizaci a prezentaci našeho regionu.

Datum: 22.01.2024

Již 66. ročník Ovocnářských dnů se koná v Hradci Králové. 🍏

Při slavnostním zahájení zazněla řada důležitých informací z tohoto oboru. Hovořili jsme o způsobech prodeje a podpoře lokálních producentů. To je téma, kde můžeme každý začít u sebe.

Datum: 17.01.2024

První pracovní cesta v novém roce

První pracovní cesta letošního roku vedla do tří obcí, které výborně reprezentují soutěž Vesnice roku a zároveň i celý náš kraj. 🍀

Postupně jsem navštívil Pustou Kamenici (Vesnice roku Pardubického kraje 2018), Suchou Lhotu (Vesnice roku Pardubického kraje 2023) a Příluku (jako nováček soutěže získala Cenu naděje pro živý venkov Pk).

S paní starostkou a pány starosty jsme probírali jejich zkušenosti ze soutěže a poznatky, jak účast ovlivnila život v obci.

Tato soutěž si zaslouží velkou podporu. Uznání patří každé obci, která je ochotná se přihlásit a prezentovat svoje zkušenosti. Právě ve sdílení spatřuji největší přínos.

Zajímalo mě také, co v obcích aktuálně řeší a jaké mají plány do budoucna. Právě podněty přímo z území bych rád využil při pořádání společných setkání.

Děkuji za milá přijetí a za věnovaný čas.🤝

Datum: 04.01.2024

Další automatická prodejna otevřena, tentokrát v Hlinsku. 👏

Jedná se o doposud největší prodejnu s tímto provozem. Překvapilo mě, že přestavba do automatizovaného provozu trvala jen týden.

Děkuji za pozvání.

Datum: 20.11.2023

Vesnice roku

Vesnice roku.🏡
Dvoudenní seminář pořádaný Celostátní sítí pro venkov a  Sdružení místních samospráv České republiky hostila obec Červená Voda. Zajímavé přednášky, prohlídka obce a důležitá diskuze. Díky za uspořádání i za možnost vystoupit s příspěvkem.
Soutěž Vesnice roku potřebuje právě takovéto akce.👍

Datum: 08.11.2023

Další automatická prodejna je v provozu!👏

Tentokrát v obci Neratov a otevírání nebylo ledajaké. Po slavnostním zahájení následoval společný oběd zástupců samospráv a obchodníků. Třešničkou na dortu byl koncert skupiny Chinaski v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie.🎶

Velké poděkování patří organizátorům akce.

Datum: 06.11.2023

Komunální projekt roku 2023

V moderní budově radnice Prahy 12 se konalo vyhlášení výsledků soutěže Komunální projekt roku 2023. 
Z pozice hodnotitele za Sdružení místních samospráv České republiky jsem se mohl podrobně seznámit se 114 přihlášenými projekty. Ve velké konkurenci se neztratil ani náš region. Projekt Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko získal první místo v kategorii komunální a komunitní energetika. 
Gratuluji!👍

Datum: 25.10.2023


Články

Je tu další souhrn předchozího týdne...


Páteční návštěvou Zemědělské akciové společnosti Mžany jsem zakončil tento pracovní týden. S předsedou představenstva Luďkem Homoláčem jsme diskutovali současnou situaci v zemědělství a došla řeč na podporu regionálních produktů. Před touto schůzkou jsem navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v nedalekých Holovousech. Jednatel společnosti Jaroslav Vácha mi představil toto unikátní moderní pracoviště, které dosahuje světových uznání. A protože v půlce února byla venkovní teplota 12 stupňů, tak došla řeč na šlechtění odrůd, které budou na tento vývoj reagovat.

V zemědělském odvětví se nesla většina tohoto týdne. V úterý jednal Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. I zde po projednání bodů programu ministr zemědělství informoval o ... číst dále


Poslední lednový týden...


Uplynulý týden jsem zahájil pondělní Prahou a zúčastnil se semináře zaměřeného na chov volně žijících zvířat. Zaplněný jednací sál tři hodiny diskutoval o zamýšlené novele zákona o zoologických zahradách a celé řadě souvisejících témat.

Výborový týden pokračoval jednáním Zemědělského výboru. Projednali jsme novely zákonů o vodě a ochraně zemědělského půdního fondu. Obzvláště u druhého uvedeného zákona se objevuje řada pozměňovacích návrhů, které dle mého názoru jdou proti smyslu novely. Nejkvalitnější zemědělskou půdu je potřeba chránit. Velice zajímavá byla prezentace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zaměřená na vývoj cen potravin v ČR i v sousedních zemích. Dle uváděných dat na tom nejsme zdaleka nejhůře. V prosinci byl dokonce zaznamenán mez ... číst dále


Třetí lednový týden je za námi...


„Hasičská“ sobota krásně zakončila předcházející pracovní týden. Po odpolední výroční valné hromadě SDH Svobodné Hamry jsem rád přijal pozvání na XXVII. Reprezentační ples hasičů České republiky. Ten tentokrát pořádali dobrovolní hasiči v Hlinsku a patří jim velké uznání za skvělou organizaci a prezentaci našeho regionu.

Já se ale nyní v krátkosti ohlédnu za celým minulým týdnem. Ještě před jednáním Poslanecké sněmovny jsem stihl navštívit Zemědělský podnik v Horním Bradle a s panem ředitelem prodiskutovat momentální problematiku opožděných dotačních plateb. Jsem rád, že jsem v úterý na Ovocnářských dnech v Hradci Králové k této otázce obdržel odpověď, že v letošním roce by již zase platby měly probíhat dle dřívějších zvyklostí, vč ... číst dále


První výborový týden


První výborový týden v roce 2024 patřil zemědělství a životnímu prostředí. A i když nezasedal přímo Zemědělský výbor, plně ho nahradil středeční podvýbor, jehož hlavním tématem byla novela zákona o vodách. Reaguje na ekologické havárie, které v minulosti negativně zasáhly do naší přírody. K tomu jsme vedli i největší diskuzi, zaměřenou na novou povinnost evidence výpustí a kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod. Ve stejný den se konal i seminář zaměřený na ochranu zemědělského půdního fondu. I zde je ve schvalovacím procesu nově upravený zákon. Nejvíce se hovoří o omezení možnosti výstavby skladů a obchodních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zazněla řada logických argumentů, ale stejně jako u vody, by i půda měla být maximálně chráněna. Předcházející den ... číst dále


Poslanecká sněmovna, rok druhý.


Při pracovním hodnocení roku 2023 jsem si nejprve přečetl článek z loňska a zamyslel se nad tím, co z plánů se daří plnit a co by se dalo více posunout. Uplynulá doba nám vždy dovolí větší nadhled a nejinak je tomu i v tomto případě.

Poslanecká sněmovna může vypadat jako místo, kde není možno najít shodu. Ve skutečnosti tomu tak úplně není. V rámci jednání výborů, podvýborů i tematických kulatých stolů se o projednávaných bodech hodně diskutuje a dochází i k zapracovávání opozičních návrhů. Za Zemědělský výbor toto mohu potvrdit a osobně jsem rád, že se zde přihlíží k opodstatnění návrhů. Bohužel při vlastním jednání sněmovny stále dochází k obstrukcím a místo věcné diskuze se mnohdy jenom nepříjemně prodlužují jednání. Velkým témat ... číst dáleŽivotní prostor

Každý člověk potřebuje k životu prostor. Někdo si pod tím představuje obývací pokoj, někdo městský park a někdo třeba nekonečnou lesní cestu. Obzvláště v době, kdy jsme byli v pohybu limitováni rozlohou katastru našich měst a obcí jsme si důležitost životního prostoru uvědomili o to více.
Stejně, jako já si rád zajedu do města do divadla, do kina, nebo do bazénu, tak lidé z města musí mít možnost vyrazit do přírody na procházku, na báje ný výlet s rodinou nebo zažít neuvěřitelné dobrodružství při nocování pod širákem.
Aby to vše mohlo fungovat, musí na venkově žít lidé.
V krátkých příspěvcích Vám nabídnu můj pohled na téma PROSTOR. Postupně budu jednat s architekty, projektanty, navštívím zemědělce i odborníky na životní prostředí a nezapomenu ani na základní služby, jako je obchod nebo veřejná sportoviště. Zároveň představím, jak se tomuto tématu věnujeme u nás.


Architektura

Sportoviště

Životní prostředí

Zemědělství

Sněmovna

Parlament

poslanec od 9. 10. 2021

Výbor

Volební výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, člen od 23. 11. 2021

Zemědělský výbor, místopředseda od 24. 11. 2021

Podvýbor

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, člen od 18. 1. 2022

Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, člen od 19. 1. 2022

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, ověřovatel od 6. 4. 2022

Podvýbor pro rozvoj venkova, ověřovatel od 7. 4. 2022

Komise

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 26. 11. 2021

Klub

Poslanecký klub Starostové a nezávislí, člen od 15. 10. 2021

zdroj: Poslanecká sněmovna

Životopis

Vzdělání

Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi

Zaměstnání

1995 - 2008

Dříve jsem pracoval 13. let ve stavební firmě jako vedoucí úseku zásobování a 3. roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

2008 - 2021

Třináctým rokem jsem uvolněným starostou obce Vysočina která se skládá z místních částí Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několik dalších osad

2021 -

Poslanec Parlamentu České republiky

Členství ve sdruženích

  • Místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky, předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, člen předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, člen výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, člen představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.
  • Na Pardubickém kraji zastupuji STAN ve Výboru pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy.
  • Člen sboru dobrovolných hasičů Možděnice od roku 1990, místostarosta sboru.

Záliby

Sport – běh, pěší turistika, cyklistika, nohejbal. Kultura – divadlo, hudba.