Tomáš Dubský


Poslanec Parlamentu České republiky
Starosta obce VysočinaO mně

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojnickou v Chrudimi. Po jejím absolvování jsem mimo jiné pracoval třináct let jako vedoucí úseku zásobování ve stavební firmě a tři roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

V roce 2008 jsem byl poprvé zvolen starostou obce Vysočina v okresu Chrudim v Pardubickém kraji, která se skládá z místních částí Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několika dalších osad. Starostou jsem byl následně zvolen ještě čtyřikrát, naposledy v roce 2022. V Možděnici jsem také od roku 1990 členem místního sboru dobrovolných hasičů a jeho současným místostarostou.

Působím jako místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky, předseda pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR a v Pardubickém kraji jsem členem předsednictva místní organizace.

V roce 2021 jsem byl zvolen na kandidátce Pirátů a Starostů jako člen STAN do Poslanecké sněmovny, kde pracuji mimo jiné jako místopředseda Zemědělského výboru a člen Výboru pro mediální záležitosti.Moje motto:

"Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom mluví."
Moje vize

Hlavní oblastí mého snažení je dlouhodobá vize programu podpory života na venkově. Zde se maximálně soustředím na zachování služeb a hledám způsoby, jak je zachovat i v těch nejmenších obcích. Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž úzce souvisí bezpodmínečná dostupnost základních služeb. Držím se hesla: „Neřešme jestli, ale jak zachovat služby na venkově".

Je důležité si uvědomit, že základní služba, jakou obchod bezesporu je, zajišťuje řadu sociálních a komunitních služeb, nikoliv pouze dodání základních potravin a zboží. V této otázce se účastním řady jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Ministerstvu vnitra. Naše společné snažení začíná nést ovoce – MPO připravuje dotační titul na podporu obchodů a MV zařazuje obchodní obslužnost do seznamu základních služeb.

Aby byl venkov funkčně a živě spravován, musí tu žít lidé. Vynaložme maximální úsilí, aby se zde podařilo udržet mladou generaci a abychom mohli nabídnout atraktivní podmínky k životu. S tím úzce souvisí i možnost pracovního uplatnění. Právě stát zde musí jít příkladem, nabídnout zajímavá pracovní místa i v menších městech a obcích, zajistit vysokorychlostní připojení internetu pro práci z domu aj. Náš venkov musí být místo, kde spokojeně a trvale žijí lidé různého vzdělání napříč všemi generacemi. Místo, kde máme na dosah základní služby, kvalitní vzdělání, dobrou práci a v neposlední řadě čistou přírodu. Místo, kde rádi žijeme a kam lidé z města jezdí na výlety a za odpočinkem.

Rozvoj regionu, zachování obslužnosti venkova, podpora mladé generace. To jsou mé klíčové priority.

Aktivně působím ve sdružení místních samospráv (SMS), jež sdružuje přes 2000 vesnic.

Jsem předsedou pracovní skupiny pro služby na venkově. Služby na venkově jsou téma, které je naším denním chlebem. Ať už hovoříme o dopravě, poště, úřadu, lékaři, obchodu, hostinci – to jsou služby, které jsou pro nás a naše občany nezbytně nutné ke komfortnímu životu na venkově. Proto se maximálně soustředíme na udržení a rozvoj těchto služeb. Naším společným zájmem je, aby podmínky pro život na venkově zůstaly i do budoucna.

Jsem přesvědčen, že je nezbytné hledat funkční modely v jednotlivých oblastech a aplikovat je do praxe, stejně tak obhajovat nepostradatelnost základních služeb a vysvětlovat provázanost s každodenním životem.
Moje témata

V rámci své poslanecké práce řeším celou řadu témat, která jsou daná tím, co se zrovna v Poslanecké sněmovně projednává.

Témata, která jsou mi nejbližší, jsou zemědělství, životní prostředí, veřejný prostor a obslužnost venkova. Jsou to oblasti, ve kterých pořádám kulaté stoly, semináře a konference a kterými se dlouhodobě zabývám.
Aktuality

Ekofarma roku 2024

Nejlepší ekofarmou roku 2024 se stala rodinná farma Statek Winter z Jeseníků. 🍀

A tak jsem v sobotu rád přijal pozvání na prohlídku spojenou se slavnostním vyhlášením. Velký důraz na ekologické zemědělství i podpora lokální produkce.

Za mě velká gratulace.🤝

Datum: 01.07.2024

Pondělí mimo region

Pondělí jsem tentokrát strávil mimo náš region, avšak společně se starostkami a starosty z různých částí naší republiky. V rámci výjezdního zasedání pracovní skupiny Pro služby na venkově při Sdružení místních samospráv České republiky jsme navštívili obec Přerov nad Labem. Starosta Jiří Beneš nám představil realizované projekty. Rekonstruovaný Salvátorský rybník, podtlakovou kanalizaci a další.

Děkuji za skvělou organizaci.👍

Datum: 25.06.2024

Pieta v osadě Ležáky

Společně s Věra Kovářová · vidím, slyším, řeším a Jan Berki jsme uctili památku obětí z vyvražděné osady Ležáky.

Letošní piety se zúčastnil i prezident republiky.

Datum: 24.06.2024

Sobotní zastávky

Sobotní návštěva ZD Sloupnice.

Děkuji za pozvání na Den otevřených dveří, zajímavou diskuzi s panem předsedou Ing. Jaroslavem Vaňousem i prohlídku prezentace Střední škola technická Vysoké Mýto

zastoupené paní ředitelkou Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA.

Věděli jste, že jejich student se stal mistrem republiky v jízdě zručnosti traktorem?🥇

Gratuluji!

Datum: 23.06.2024

Články

Další letní shrnutí...

Ohlédnutí za minulým týdnem bude hodně poslanecké, neboť jednala sněmovna a v některých dnech do pozdních nočních hodin. Na programu totiž bylo i první čtení novely mediálního zákona a proti té se opozice velmi silně vymezuje a dopředu avizovala obstrukční jednání. Veřejnoprávní média jsou nepostradatelnou součástí demokratické společnosti a je důležité zachovat jejich nezávislost. Určitě nás čekají četné diskuze v Mediálním výboru i v rámci druhého čtení. Zároveň se vede celospolečenská debata o důležitosti nezávislosti médií na politicích, a to je dobře. A když už zmiňuji Mediální výbor, tak na mimořádném jednání byl minulý týden zvolen nový předseda a stal se jím Patrik Nacher. Aleš Juchelka odstoupil z důvodu zvolení do funkce místopředsedy Poslanecké s ...

přečíst celý článek ->

První prázdninový týden

První prázdninový týden byl v Poslanecké sněmovně „výborový“, ale týdenní ohlédnutí začnu regionálním pondělím. Ve Vraclavi se konal krajský sněm STAN kde se schvalovala kandidátka do krajského zastupitelstva. Jak již bylo dříve avizováno, tak jedničkou naší kandidátky je radní Pardubického kraje Michaela Matoušková. Míša dokazuje, že je skvělou volbou a byla by i výbornou hejtmankou.

V úterý jsem se účastnil hodně zajímavé schůzky na Ministerstvu průmyslu a obchodu jejímž hlavním tématem byla podpora automatizovaných prodejen. Přítomna byla i ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová, a právě obce mohou svým aktivním zájmem sehrát důležitou úlohu při zavádění do praxe.

Ve středu jsem s Podvýborem pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu navštívil několik podnik ...

přečíst celý článek ->

Poslední červnový týden...

Poslední červnový týden byl opět velmi rušný, ale také plný inspirací a zajímavých setkání.

Regionální pondělí jsem začal na výjezdním zasedání Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR. Tentokrát jsme se sešli v obci Přerov nad Labem a pan starosta Jiří Beneš má skutečně co představit. Řada skvělých projektů od rekonstrukce rybníka v centrální části obce až po veřejnou toaletu, kterou si otevřete platební kartou. Ale také POLPOINT, kde můžete na dálku podat ohlášení na POLICII. V rámci pracovního jednání se hodně řešila připravovaná legislativa směřující k povinnému zálohování části nápojových obalů proti čemuž se zastoupené obce vyhrazují velice negativně.

Od úterý zasedala Poslanecká sněmovna a na programu bylo i odsouhlasení ...

přečíst celý článek ->

Souhrn minulého týdne...

Ohlédnutí za minulým týdnem začnu nedělním pietním aktem v osadě Ležáky. Uctění památky vyvražděných občanů této malé vesničky se zúčastnil prezident republiky, zástupci Senátu i Poslanecké sněmovny. Je důležité si tyto události neustále připomínat.

Minulý týden byl hodně návštěvní a o většině událostí jsem Vás průběžně informoval. Nyní tedy krátké shrnutí, které začnu pondělní návštěvou místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věry Kovářové a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jany Krutákové v našem kraji. Den jsme zahájili pracovní snídaní v kavárně Kosatec za účasti zástupců sociálních podniků Kosatec, Výměník, Amalthea a Domova sociálních služeb Slatiňany. V příjemné atmosféře jsme diskutovali aktuální problémy trápící tuto oblast. Následoval ...

přečíst celý článek ->

Ženy na tahu

Pardubice – Slatiňany – Veselý Kopec – Dřevíkov. To byly zastávky mé pondělní cesty po regionu. Tentokrát jsem ji absolvoval s „Ženami na tahu“, tedy 1. místopředsedkyní PSP ČR Věrou Kovářovou a předsedkyní Výboru pro životní prostředí Janou Krutákovou, a částečně také s kolegou poslancem Jiřím Hájkem. Během nabitého dne jsme se setkali s desítkami lidí a hovořili s nimi o životním prostředí, zemědělství, sociální péči i školství.

 

Začali jsme pracovní snídaní v pardubickém centru Kosatec a to za účasti nejen „domácích“, ale také se zástupci Domova sociálních služeb Slatiňany, organizace Amalthea a střediska Výměník.

 

Kosatec zaměstnává a pomáhá s integrací do společnosti osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Sami jsme ochutnali, že skvěl ...

přečíst celý článek ->

Klasické ohlédnutí za předchozím týdnem...

Sobotní role oddávajícího zakončila můj týden. Je to vždy výjimečná událost, když na malé obci oddáváte a musím říci, že tentokrát to pro mě byla premiéra přímo v naší místí části, tak hodně štěstí novomanželům.

Minulý týden byl tzv. variabilní a od úterý jednala Poslanecká sněmovna. Na programu bylo třetí čtení „korespondenční volby“. Ale probíhaly i interpelace a řada druhých čtení. V Praze jsem stihl i další zajímavé události. 


Třeba ve středu to byla komentovaná prohlídka Armádního muzea na Žižkově zakončená zahájením výstavy tematicky věnované válečnému roku 1944. Velké uznání autorům a určitě doporučuji ke zhlédnutí. 

Ve čtvrtek jsem nejprve stihl krátce navštívit seminář na téma chráněných krajinný ...

přečíst celý článek ->

Sněmovna

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem byl zvolen z pátého místa kandidátky Pirátů a Starostů s třetím nejvyšším počtem preferenčních hlasů v kraji.

Stal jsem se členem Výboru pro mediální záležitosti a místopředsedou Zemědělského výboru.

Jsem také členem těchto podvýborů:

  • Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
  • Podvýbor pro rozvoj venkova
  • Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny

a také Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.
Kontakty

PRAHA

Poslanecká sněmovna

Tomáš Dubský
Sněmovní 176/4
118 00 Malá Strana - Praha 1

Pro schůzku v Poslanecké sněmovně prosím kontaktujte mého asistenta.

PARDUBICE

Regionální kancelář

Třída Míru 420
530 02 Pardubice

Pro schůzku v regionální kanceláři prosím kontaktujte moji asistentku.

OBEC VYSOČINA

Obecní úřad

Dřevíkov 55
539 01 Hlinsko