Moje téma - zemědělství

Tentokrát jsem navštívil Zemědělská a.s. Vysočina a povídal si s ředitelem společnosti panem Petrem Bačkovským o tématu ŽIVOTNÍ PROSTOR z pohledu zemědělce. Společnost se zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu a hospodaří na 1500 ha zemědělské půdy. Můžete si zde zakoupit konzumní i sadbové brambory, obilí a dle nabídky chlazená kuřata a krůty. Pan Bačkovský na můj dotaz říká: "Z pohledu zemědělce je pro mě ŽIVOTNÍ PROSTOR především zemědělská půda a chov hospodářských zvířat. Děláme klasické zemědělství, pravidelné střídání plodin, pěstujeme citlivé komodity, jako jsou například brambory. Dále chováme dojné krávy a dobytek. Toto nám umožňuje zapravovat do půdy organickou hmotu. Hospodaříme převážně na území chráněných krajinných oblastí Železné hory a Žďárské vrchy a tomu odpovídají i naše postupy. Půdu musíme vnímat, jako dědictví předků a udržet její kvalitu i pro příští generace." Já děkuji za povídání.

Jak jste zřejmě z názvu pochopili, společnost má sídlo přímo v naší obci a využíváme hojně jejich služeb. Zajišťují pro nás zimní údržbu komunikací, práci technikou, dopravu a odebíráme zde obědy. Prostě tak, jak jsme na venkově zvyklí.