Moje téma - obslužnost venkova

Na úvod si dovolím trochu statistiky. Venkov spravuje více než 70 % území naší republiky, ale žije zde méně než 30 % obyvatel. Aby zde mohli lidé žít a řádně o toto území pečovat, musí mít zajištěné základní služby.

A právě obchod je jednou ze základních služeb, která bývá často přehlížena a je považována za podnikatelskou činnost. V obcích, kde se dnes nachází pouze jedna prodejna, se o podnikání nejedná, a navíc tyto obchody fungují pouze díky podpoře obcí, krajů a od roku 2021 i dotačnímu titulu Ministerstva průmyslu a obchodu. Osobně mám s tímto velkou zkušenost, protože naše obec Vysočina provozuje dvě prodejny. Při rekonstrukci jedné z nich jsme využili vhodných prostor a přestěhovali do ní kanceláře obecního úřadu. Dá se tedy s trochou nadsázky říci, že jsem čtrnáct let úřadoval v prodejně. Dále se této problematice věnuji v rámci předsedání pracovní skupině Pro služby na venkově při SMS ČR. V této souvislosti jsem si pro sebe stanovil pracovní heslo „Neřešme JESTLI, ale JAK zachovat základní služby na venkově”. Navíc obchod na venkově není jen místem, kde zakoupíte základní potraviny, ale je to také prostor, kde se lidé potkávají. Dá se říci, že svým způsobem plní i sociální a komunitní funkci. Zcela samostatnou kapitolou potom byla nepostradatelnost v době covidové pandemie. Přestože nejsem zastánce nadužívání různých dotačních titulů, tak právě podpora ze strany samospráv a ministerstev výrazně pomáhá a dodává důležitost tomuto tématu. Zároveň je nutné neustále hledat nové způsoby, jak si s touto problematikou poradit. Zkouší se výdejní boxy, nákupy tzv. do tašek nebo využívání internetových prodejců. Všechny tyto způsoby naráží na řadu specifických problémů, které se ve venkovském prostoru vyskytují. V loňském roce se však objevila novinka, která se momentálně nabízí jako nejvhodnější řešení, a navíc výborně zapadá do dnešních moderních trendů. Jedná se o automatické nebo poloautomatické prodejny, které fungují 24 hodin, 7 dní v týdnu. Řešení je relativně jednoduché. Vstup do prodejny umožní identifikace na základě elektronického prokázání osobní identity. Další nákup už probíhá zcela běžně a následná platba se uskutečňuje na automatických pokladnách. Tento způsob úhrady nákupu známe z velkých supermarketů. Vstup i platbu lze také provádět individuálními kartami, jejichž využití by mohlo být přijatelnější pro starší zákazníky. Další výhodou je možnost kombinace s běžným provozem. V takovém případě obchod v dopoledních hodinách funguje naprosto běžně s obsluhou a poté přepíná do automatického provozu. Tento způsob prodeje sníží náklady na personál a zároveň zpřístupní zboží v odpoledních a večerních hodinách. To je nyní především v malých obcích velký problém.

Tím se dá očekávat i nárůst tržeb. Toto řešení samozřejmě vyžaduje řadu úprav a někdy i stavebních zásahů do objektu, ale zároveň to zavazuje k dlouhodobému provozování obchodu. Přidanou hodnotou automatických prodejen by mohlo být to, že by se opět staly zajímavými pro větší dodavatele. Tím by se mohlo nabízené zboží stát cenově dostupnější. Velkou výzvou je možnost maximální nabídky regionálních produktů, které jsou stále více žádanější. Důležité je zapojení odborných firem, které mohou i malé obchody udělat atraktivními pro kupující. Aby všechno mohlo fungovat, musí být všeobecný zájem tuto problematiku řešit. V současné době vidím velký zájem především ze strany obcí a setkávám se se zajímavými návrhy, jak tomu pomoci. Někde se nabízí obecní prostory, jinde jsou ochotni přispět na instalaci automatického systému. Jsou dokonce obce, které chtějí převzít celou prodejnu i za cenu vysokých vstupních nákladů. A jak by tedy mohla taková prodejna budoucnosti na venkově vypadat? Moderní, zateplená budova s fotovoltaickými panely. U vstupu máte možnost si vyzvednout zásilku z boxů od přepravní služby. Nakoupíte 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V obslužné dopolední době využijete přepážku Pošty Partner a u stolku si dáte výbornou kávu a zákusek. Zakoupíte čerstvou zeleninu od místních farmářů a v regionálním úseku si vyberete uzeninu a mléčné výrobky z blízké výrobny. Nesmíme opomenout ani výborné čerstvé pečivo z pekárny v sousední obci. Můžete si vyzvednout zboží, které jste si vybrali v internetové aplikaci a dvakrát týdně ho dodavatel dováží i k vám. Toto nemusí být pouze představa a vize, ale na řadě míst se s tímto modelem můžeme již setkat. Prozatím záleží především na odvaze a chuti zkoušet něco nového, ale je na každém z nás, abychom podobné služby „budoucnosti“ přijali za své a dle našich možností podpořili. Neřešme JESTLI, ale JAK zachovat služby na venkově.