Moje téma - veřejný prostor

S otázkou životního prostoru jsem oslovil Ing. arch. Terezu Šmídovou. S paní Šmídovou spolupracujeme od roku 2011 a za tuto dobu jsme stihli realizovat řadu projektů. K mé otázce říká: "Veřejný prostor je šancí k setkávání, místem, které by mělo být příjemné pro pobyt. Důležitá je jeho pocitová otevřenost, ale i celoroční estetická zajímavost. Veřejný prostor by měl být krásný a jedinečný – souznít s historií a tradicí obce". Paní architektka v souladu se svými slovy projektuje veřejný prostor a dokáže vidět věci, které nám zůstávají na první pohled skryté. Každý projekt je navíc doplněn rozsáhlou textovou zprávou. Na fotografiích můžete posoudit, jak se nám spolupráce daří. A já k tomu dodávám, že veřejný prostor nemusí být jenom praktický a účelný, ale i krásný.