Články - kompletní výpis


Asociace českého tradičního obchodu


Dnes jsme se společně s předsedkyní Výboru pro životní prostředí paní Janou Krutákovou sešli s předsedou představenstva Asociace českého tradičního obchodu panem Pavlem Březinou. Tématem rozhovoru byla diskuze o třídění odpadu s možností zavedení vratných PET lahví z pohledu obchodníka. V druhé části jsme se věnovali fungování obchodů v malých obcích a možnostech většího zapojení místních producentů včetně zemědělců. Řeč přišla i na dotační titul Obchůdek 2021+ a zkušenosti z jeho zavedení.

... číst dále


Schůzka s Rekonstrukce státu


První březnový den jsem se sešel se zástupci organizace Rekonstrukce státu. V první části naší schůzky jsem byl seznámen s činností této organizace a byl mi představen dokument „12 opatření pro dobrou správu státu.“ Rekonstrukce státu se věnuje především boji s korupcí a snaží se zlepšit fungování státních institucí a politických stran.

Dále jsme diskutovali o aktuálních tématech a problematice, které se věnuji. Otevřel jsem otázku výběrových řízení především na malých obcích, kdy je většinou soutěženo na nejnižší cenu a není možné zohlednit reference a osobní zkušenosti. Informoval jsem o zkušenostech kolegů z území a navrhl některá opatření, která by měla vést k lepší efektivitě při zachování požadované transparentnosti. Domluvili jsme se, že se ... číst dále


Návštěva potravinové banky a Oblastní charity Nové Hrady


Slyšeli jste pojem potravinová banka?

Dnes jsem rád přijal pozvání od předsedkyně Potravinové banky Pardubice, z. s. Blanky Vopařilové k prohlídce provozovny v Chotovicích. Zaujala mě precizní logistika, kdy v relativně nízkém počtu zaměstnanců musí obsáhnout celý Pardubický kraj.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova. Služby potravinové banky mohou využívat i obce a města pro své občany.

Součástí schůzky byla prezentace Oblastní charity Nové Hrady, která sídlí ve stejném objektu. Měl jsem možnost nahlédnout například do terapeutických dílen a venkov ... číst dále


Petice za redefinici znásilnění v trestním zákoníku


Chce to souhlas!

Děkuji spolku Konsent a Amnesty International ČR, že aktivně upozorňují na absenci souhlasu nebo dobrovolnosti v současné definici znásilnění, stejně jako na domácí a sexualizované násilí. Znásilnění zažije každá desátá žena a každý třicátý muž. Ne každé však provází krveprolití, například i proto, že oběť pachatele zná, a proto se mu nebrání, i když je paralyzovaná strachem. Dnes jsem společně s dalšími poslanci STAN podpořil happening před Poslaneckou sněmovnou a podepsal petici za redefinici znásilnění v trestním zákoníku.

Když to nechce, tak to nechce!

... číst dále


Další setkání v rámci regionálního týdne: Bohdalov, Maleč, Jeřišno


Čtvrteční cesta mě zavedla do sousedního kraje. Schůzku se starostou městyse Bohdalov - panem Arnoštem Judou jsme si slibovali už delší dobu. V Bohdalově řeší problém s provozováním služby Pošta Partner, kdy provozovatel požaduje po obci finanční příspěvek, jinak hrozí uzavření pobočky. Bohužel se v poslední době jedná o stále častější problém, který zasahuje do rozpočtu řady obcí. Diskutovali jsme i o provozu místní prodejny, kde je obec v podobné situaci. Pan starosta je aktivní také v oblasti zemědělského hospodaření, a tak mě zajímal jeho názor na současnou dotační politiku.

Cestou zpět jsem se zastavil v obci Maleč a navštívil místní zemědělský podnik. Pan Vít Šimon mi představil firmu, navštívili jsme i provoz. A když už jsme byli v této oblasti, tak jsme se po ... číst dále


Středeční cesta po regionu: Příluka, zemědělské družstvo i rodinná farma


Mou další zastávkou během poslaneckého týdne byla obec Bělá u Jevíčka, kde je starostou Petr Nárožný. Musím říct, že je to akční a energický člověk. Možná tomu neuvěříte, ale v Bělé není signál. Z mobilu se nedovoláte ani na tísňové linky. Naštěstí už jeden operátor slíbil posílení signálu a pokrytí této oblasti. Starosta má i spoustu dalších plánů. Prioritou je teď kanalizace a chystá se i venkovní a kulturní areál.

Po obědě jsem vyrazil na Svitavsko, kde mě doprovázel kamarád a starosta Příluky David Šimek. Vzal mě do objektu bývalé hospody, která se postupně mění v multifunkční centrum s obchodem, obecním úřadem i společenským sálem. Obrysy už jsou vidět a věřím, že to bude parádní. Jak David řekl, za necelý rok už tam bude ples. Oceňuji odvahu, se kterou se pustil do tak velké ... číst dále


První regionální den


V rámci prvního regionálního dne jsem přijal pozvání Petra Zikmunda - starosty Dašic. Po krátké prohlídce města jsme pokračovali na schůzku se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. S nimi jsme probírali témata jako kůrovcová kalamita, nastavení dotačních titulů apod. Poté mě v poslanecké kanceláři navštívila Ing. arch. Tereza Šmídová. Diskutovali jsme nejen o připravovaných projektech v naší obci, ale i o potřebě a užitku využívání služeb architekta na venkově. Veřejný prostor nemusí být pouze účelný, může být i krásný.

... číst dále


Návštěva HZS Pardubického kraje


Nejen jako poslance, ale také jako dlouholetého dobrovolného hasiče mě těší dnešní setkání s ředitelem HZS Pardubického kraje Alešem Černohorským. Podrobně mi představil systém, jakým fungují, a také jak spolupracují s jednotkami sborů dobrovolných hasičů, záchrannou službou nebo policií. Musím říct, že systém je to fakt promakaný a počítá i s mnoha nepravděpodobnými variantami tak, aby pomoc lidem v tísni vždy byla co nejrychlejší a nejlepší. Velká pochvala patří hasičům i za pomoc se zvládnutím pandemie. Když už je řeč o c ... číst dále


Dostupnost obchodů na venkově


"Využití faktorů lokalizace obchodů na venkově při optimalizaci a udržení základního zásobování venkova", název projektu je trochu strašidelný, ale řeší dostupnost obchodů na venkově. Při včerejším podvečerním jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsem zastupoval Sdružení místních samospráv České republiky a naši obec Vysočinu.

V rámci projektu se řeší analýza současného stavu, šetření v terénu a především hledání dlouhodobě funkčního modelu.

... číst dále


Poslanecký mandát je především závazkem vůči voličům, říká Tomáš Dubský


Týdny po volbách se nesly především v duchu seznamování s provozem úřadu a zařizování administrativních záležitostí. Samozřejmě jsme museli nastudovat Jednací řád Poslanecké sněmovny a řadu dalších předpisů a příruček. Tohle zahřívací období vyvrcholilo ustavující schůzí, kdy jsme dostávali dekrety a skládali slib. To byl první opravdu oficiální a slavnostní moment. V tu chvíli si člověk naplno uvědomí, že poslanecký mandát je především závazkem vůči voličům, kteří mu umožnili ve sněmovně být. Já mohu slíbit, že udělám všechno pro to, abych očekávání naplnil. Je to výzva, na kterou se těším. V politice se pohybuji 14. rokem a ve sněmovně už jsem absolvoval řadu jednání v souvislosti s činností Sdružení místních samospráv ČR nebo s Vesnicí roku, takže jsem tušil, do čeho jdu. Samotné pro ... číst dále