Články - kompletní výpis


Je tu další souhrn předchozího týdne...


Páteční návštěvou Zemědělské akciové společnosti Mžany jsem zakončil tento pracovní týden. S předsedou představenstva Luďkem Homoláčem jsme diskutovali současnou situaci v zemědělství a došla řeč na podporu regionálních produktů. Před touto schůzkou jsem navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v nedalekých Holovousech. Jednatel společnosti Jaroslav Vácha mi představil toto unikátní moderní pracoviště, které dosahuje světových uznání. A protože v půlce února byla venkovní teplota 12 stupňů, tak došla řeč na šlechtění odrůd, které budou na tento vývoj reagovat.

V zemědělském odvětví se nesla většina tohoto týdne. V úterý jednal Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. I zde po projednání bodů programu ministr zemědělství informoval o ... číst dále


Poslední lednový týden...


Uplynulý týden jsem zahájil pondělní Prahou a zúčastnil se semináře zaměřeného na chov volně žijících zvířat. Zaplněný jednací sál tři hodiny diskutoval o zamýšlené novele zákona o zoologických zahradách a celé řadě souvisejících témat.

Výborový týden pokračoval jednáním Zemědělského výboru. Projednali jsme novely zákonů o vodě a ochraně zemědělského půdního fondu. Obzvláště u druhého uvedeného zákona se objevuje řada pozměňovacích návrhů, které dle mého názoru jdou proti smyslu novely. Nejkvalitnější zemědělskou půdu je potřeba chránit. Velice zajímavá byla prezentace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zaměřená na vývoj cen potravin v ČR i v sousedních zemích. Dle uváděných dat na tom nejsme zdaleka nejhůře. V prosinci byl dokonce zaznamenán mez ... číst dále


Třetí lednový týden je za námi...


„Hasičská“ sobota krásně zakončila předcházející pracovní týden. Po odpolední výroční valné hromadě SDH Svobodné Hamry jsem rád přijal pozvání na XXVII. Reprezentační ples hasičů České republiky. Ten tentokrát pořádali dobrovolní hasiči v Hlinsku a patří jim velké uznání za skvělou organizaci a prezentaci našeho regionu.

Já se ale nyní v krátkosti ohlédnu za celým minulým týdnem. Ještě před jednáním Poslanecké sněmovny jsem stihl navštívit Zemědělský podnik v Horním Bradle a s panem ředitelem prodiskutovat momentální problematiku opožděných dotačních plateb. Jsem rád, že jsem v úterý na Ovocnářských dnech v Hradci Králové k této otázce obdržel odpověď, že v letošním roce by již zase platby měly probíhat dle dřívějších zvyklostí, vč ... číst dále


První výborový týden


První výborový týden v roce 2024 patřil zemědělství a životnímu prostředí. A i když nezasedal přímo Zemědělský výbor, plně ho nahradil středeční podvýbor, jehož hlavním tématem byla novela zákona o vodách. Reaguje na ekologické havárie, které v minulosti negativně zasáhly do naší přírody. K tomu jsme vedli i největší diskuzi, zaměřenou na novou povinnost evidence výpustí a kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod. Ve stejný den se konal i seminář zaměřený na ochranu zemědělského půdního fondu. I zde je ve schvalovacím procesu nově upravený zákon. Nejvíce se hovoří o omezení možnosti výstavby skladů a obchodních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zazněla řada logických argumentů, ale stejně jako u vody, by i půda měla být maximálně chráněna. Předcházející den ... číst dále


Poslanecká sněmovna, rok druhý.


Při pracovním hodnocení roku 2023 jsem si nejprve přečetl článek z loňska a zamyslel se nad tím, co z plánů se daří plnit a co by se dalo více posunout. Uplynulá doba nám vždy dovolí větší nadhled a nejinak je tomu i v tomto případě.

Poslanecká sněmovna může vypadat jako místo, kde není možno najít shodu. Ve skutečnosti tomu tak úplně není. V rámci jednání výborů, podvýborů i tematických kulatých stolů se o projednávaných bodech hodně diskutuje a dochází i k zapracovávání opozičních návrhů. Za Zemědělský výbor toto mohu potvrdit a osobně jsem rád, že se zde přihlíží k opodstatnění návrhů. Bohužel při vlastním jednání sněmovny stále dochází k obstrukcím a místo věcné diskuze se mnohdy jenom nepříjemně prodlužují jednání. Velkým témat ... číst dále


Ještě jedno ohlédnutí za prosincovým pracovním týdnem...


Konec roku patří tradičně schůzkám a setkáváním. Stejně tak je tomu i v letošním roce. Jsem rád, že jsem se minulý týden sešel se zástupci organizace Jsme fér a bavili jsme se o aktuálním posunu v otázkách tzv. Zákona o manželství pro všechny. Je mi trochu smutno, že ve 21. století musíme diskutovat o tom, jestli mají mít všichni lidé stejná práva. Určitě mají. Absolvoval jsem i dvě schůzky k problematice zálohování PET lahví. Zde zatím moc přesvědčen nejsem a budu rád za další argumenty pro zavedení nového způsobu sběru. Ve čtvrtek jsem se účastnil schůzky v rámci projektu Česko platí kartou. Podpora zavádění platebních terminálů je důležitá a tento projekt ji plně naplňuje.

Tento týden už patří návštěvám okolních obcí. Obecní úřady, škola a škol ... číst dále


Ohlédnutí za uplynulým týdnem


Mám-li se krátce ohlédnout za minulým týdnem, musím začít sobotou. Bylo mi velkou ctí se zúčastnit posledního rozloučení s panem Karlem Schwarzenbergem ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Výjimečná osobnost, na kterou se bude hodně vzpomínat.

Minulý týden bylo na programu jednání sněmovních výborů a tomu z velké části odpovídal i můj program. V úterý ráno jsem vystoupil na debatě k legislativním úpravám spojených se zaváděním automatizovaných provozů. Jednalo se především o prodejny se smíšený zbožím, ale tento model prodeje nabízí stále více uplatnění (například knihovny, kulturní zařízení, ale třeba i výdej základních léků). Jsem přesvědčen, že se jedná o správnou cestu, jak udržet kvalitní služby na venkově a v malých městech. Odpoledne následov ... číst dále


Adventní Káva s poslancem


Poslední Káva s poslancem v roce 2023 byla oproti těm minulým trochu netradiční, ale stejně příjemná. Tentokrát nebylo na programu žádné aktuální téma ani zapálená diskuze. Společně se starosty, Starosty a zástupci nejrůznějších organizací jsme si spíše povídali – o Vánocích, o uplynulém roce a také o výzvách, které nás v příštích měsících čekají. A že jich není málo. 

Příjemnou a neformální atmosféru pomohli navodit lidé ze střediska Výměník. Těší mě, že se podařilo navázat na loňský rok, takže i letos se zasedací místnost mé poslanecké kanceláře proměnila v improvizovanou galerii obrazů a dalších výrobků, které vytvořili klienti s duševními onemocněními. Musím říct, že to byly parádní kousky. Důkazem je krásná suma, kterou středisko získalo jejich prodejem. 

... číst dále


Minulý týden jsem trávil celý mezi Vámi...


 O pondělním otevírání automatizované prodejny v Hlinsku jsem Vás již informoval, a protože je velká řada dotazů na tento způsob prodeje, tak se k tomuto tématu vrátím v samostatném článku.

 

V úterý jsem velice rád přijal pozvání od krajské Agrární komory na konferenci s důležitým tématem cen potravin. Diskutovalo se i o konsolidačním balíčku a rozpočtu na příští rok. Na konferenci vystoupil prezident Agrární komory a prezidentka Potravinářské komory. Velice si cením možnosti vystoupit se svojí reakcí a obhajobou nutných vládních kroků. Můžeme mít různé pohledy, ale musíme spolu hovořit.

Středu a čtvrtek jsem strávil ve Zlíně na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv, pořádané při příležitosti výročí patnácti ... číst dále


Ohlédnutí za minulým týdnem


Mám – li se ohlédnout za minulým týdnem, tak musím trochu netradičně začít pátkem. 17. listopad je svátkem svobody a demokracie. Važme si toho a nepovažujme to prosím za samozřejmost. Po položení květin a zapálení svíček na Národní třídě následovala výborná diskuze s Vítem Rakušanem a Danuší Nerudovou. Debatu moderovala Iva Pazderková a podařilo se jí dát politice lidský rozměr. Hodně mě potěšil zájem mladé generace.

V předcházejících dnech jsem se hodně věnoval mým oblíbeným tématům – službám, obchodům a aktuálně hodně sledovaným cenám potravin. Sešel jsem se s předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu i Asociace Českého tradičního obchodu. Řešili jsme i aktuální otázky související se zaváděním automatizovaných prodejen a potřebu nutných legislativních ... číst dále


Další pracovní týden je za námi. A jaký byl?


Sobotní hasičský Superpohár v obci Vítějeves zakončil hodně pestrý pracovní týden.

Pondělí patřilo tradičně regionu. Po dopolední návštěvě zemědělského podniku v Horním Bradle jsem odpoledne v poslanecké kanceláři přivítal ředitele firmy Tvar Pardubice a následně zástupce sociálního podniku Robinson. Bavili jsme se o problémech, které je nyní trápí a momentálně by zde rádi pořídili konvenktomat pro posílení pekařské kapacity. 

Úterý a středu zabrala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a již třetí snaha opozice o vyslovení nedůvěry vládě. Oba dva dny se jednalo do pozdních nočních hodin a místo věcné diskuze často převládaly silné emoce a osobní útoky. I toto je demokracie a buďme za ni rádi. Po více než třiceti hodinách vláda svoji pozici pohodlnou většin ... číst dále


Veřejný prostor může být krásný


Jak přistupovat k architektuře na obcích? Nad touto otázkou jsme se při další Kávě s poslancem zamýšleli společně s architektkou Terezou Šmídovou a více než dvacítkou starostů a zastupitelů, pro které je tato problematika denním chlebem. Děkuji jim tímto za účast. V článku jsou ve stručnosti uvedené některé myšlenky, které zazněly. 

Setkání mělo příznačný podtitul „veřejný prostor může být krásný”. Při plánování projektů se často zaměřujeme na užitečnost a funkčnost, ideálně za co nejméně peněz. Krása je ale důležitá. Jak říká paní architektka, lidé chtějí žít v atraktivním a přitažlivém prostředí. Už jen samotná rekonstrukce bytu může pozitivně ovlivnit jeho obyvatele. Stejně zafunguje i revitalizace náměstí. Nehledě na to, že atraktivní veřejné ... číst dále