Články - kompletní výpis


Minulý týden byl pestrý...


Ohlédnutí za uplynulým týdnem si dovolím nazvat „pestrým“ a to hlavně díky řadě setkání, která jsem mohl uskutečnit přímo v našem regionu.

V pondělí jsem využil poslaneckou kancelář v Pardubicích k další „kávě“ a tentokrát jsme přivítali pana Jaroslava Vinteru a společně diskutovali o údržbě zeleně v obcích. Hlavním tématem byla péče o stromy a zajímavou informací bylo i to, že kvalitní zeleň zvyšuje cenu nemovitostí. Tak třeba to bude důvod proč nekácet. Následující den jsem se přesunul od teorie k praxi a postupně navštívil město Luži a obec Zderaz. V Luži mi pan starosta Ladislav Peterka představil připravované projekty a hodně mě zaujal zájem o energeticky úsporná opatření. Dokonce zde pořídili elektroautomobil pro místní sociá ... číst dále


Výsadbou to nekončí...


Starost o zeleň je téma, které řeší snad každý starosta i té nejmenší obce. Proto jsem se mu rozhodl věnovat další Kávu s poslancem. Hostem byl skutečný odborník a můj dlouholetý známý Jaroslav Vintera. Musím říct, že moc hezky a srozumitelně popsal celý proces od nákupu zeleně, přes transport a výsadbu, až po její údržbu a péči. V každém kroku se věnoval možným zádrhelům a vysvětlil nám, na co si dát pozor a podle jakých kritérií se rozhodovat.

Zazněla i spousta zajímavých poznatků. Nezastupitelnou roli zeleně dokazuje například fakt, že je jedním z vážných kritérií, když se lidí rozhodují o koupi domu nebo bytu. Výhled na stromy může prý zvýšit cenu nemovitosti až o 30 %.

Jaroslav Vintera také nabádal starosty, aby se nebáli vysazovat vzrostlé stromy, které ... číst dále


Zastávka v Mravíně


V dnešním příspěvku se zastavím nad velice zajímavým setkáním.

V rámci cest po Pardubickém kraji jsem tentokrát zavítal do obce Jeníšovice, kde v místní části Mravín soukromě podnikají manželé Vinterovi.

Petra se věnuje zemědělství, hospodaří na 11 ha zemědělské půdy.  Cca na 4,8 ha se jedná o pěstování dočasných travních porostů na orné půdě, z toho na 1,48 ha byl v loňském roce založen agrolesnický systém. Na části se nachází travní porost s příměsí čekanky a jitrocele, který slouží jako pastvina pro plemenné anglonubijské kozy. Čekanka obsahuje třísloviny, které redukují střevní parazity, má dobré zdravotní a dietetické účinky. Zabývá se chovem a produkcí plemenných anglonubijských koz. Dalších 5 ha pokrývá standardní orná půda, na které ... číst dále


Další týdenní souhrn je tady...


Tentokrát bude týdenní ohlédnutí více pestré. Začnu regionálním pondělím, které jsem pojal opačně a přivítal region v Poslanecké sněmovně. Slavnostní vernisáží zde byla zahájena výstava děl klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan. A nebylo to zahájení ledajaké, záštitu nad výstavou převzala první místopředsedkyně PS paní Věra Kovářová a zaplněnou Dvoranu potěšil svým vystoupením písničkář Jiří Dědeček. A jak sám zmínil, ve sněmovně vystupoval poprvé. Výstava je nádherná, potrvá do středy tohoto týdne a skutečně stojí za prohlídku.

V týdnu jsem měl ještě jednu milou návštěvu, a to starostky a starosty z obcí, které se v roce 2015 staly ve svých krajích Vesnicí roku. A proč rok 2015? Protože v tomto roce byla Vesnicí roku Pardubického kraje na ... číst dále


Týdenní ohlédnutí...


Týdenní ohlédnutí začnu trochu netradičně už předcházejícím víkendem. Po týdnu plném komentování událostí v zemědělství mě v sobotu totiž čekala účast na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů okrsku Trhová Kamenice. Následovala cestovatelská beseda k naší cestě do Santiaga de Compostela. Besedu jsem na pozvání starosty obce Miloše Vlasáka opakoval v obci Ostřetín. U obou mě velice potěšila velká účast a zájem publika.

Z hlediska zájmu byl ve sněmovně upřen pohled na novelu občanského zákoníku, kdy jsme ve třetím hlasování rozhodovali o tzv. manželství pro všechny. Osobně mě hodně mrzí, že v dnešní době řešíme, jestli mají mít všichni lidé stejná práva a věřil jsem, že bude co nejméně změn. Novela nakonec byla schválena v ještě př ... číst dále


Je tu další souhrn předchozího týdne...


Páteční návštěvou Zemědělské akciové společnosti Mžany jsem zakončil tento pracovní týden. S předsedou představenstva Luďkem Homoláčem jsme diskutovali současnou situaci v zemědělství a došla řeč na podporu regionálních produktů. Před touto schůzkou jsem navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v nedalekých Holovousech. Jednatel společnosti Jaroslav Vácha mi představil toto unikátní moderní pracoviště, které dosahuje světových uznání. A protože v půlce února byla venkovní teplota 12 stupňů, tak došla řeč na šlechtění odrůd, které budou na tento vývoj reagovat.

V zemědělském odvětví se nesla většina tohoto týdne. V úterý jednal Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. I zde po projednání bodů programu ministr zemědělství informoval o ... číst dále


Poslední lednový týden...


Uplynulý týden jsem zahájil pondělní Prahou a zúčastnil se semináře zaměřeného na chov volně žijících zvířat. Zaplněný jednací sál tři hodiny diskutoval o zamýšlené novele zákona o zoologických zahradách a celé řadě souvisejících témat.

Výborový týden pokračoval jednáním Zemědělského výboru. Projednali jsme novely zákonů o vodě a ochraně zemědělského půdního fondu. Obzvláště u druhého uvedeného zákona se objevuje řada pozměňovacích návrhů, které dle mého názoru jdou proti smyslu novely. Nejkvalitnější zemědělskou půdu je potřeba chránit. Velice zajímavá byla prezentace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zaměřená na vývoj cen potravin v ČR i v sousedních zemích. Dle uváděných dat na tom nejsme zdaleka nejhůře. V prosinci byl dokonce zaznamenán mez ... číst dále


Třetí lednový týden je za námi...


„Hasičská“ sobota krásně zakončila předcházející pracovní týden. Po odpolední výroční valné hromadě SDH Svobodné Hamry jsem rád přijal pozvání na XXVII. Reprezentační ples hasičů České republiky. Ten tentokrát pořádali dobrovolní hasiči v Hlinsku a patří jim velké uznání za skvělou organizaci a prezentaci našeho regionu.

Já se ale nyní v krátkosti ohlédnu za celým minulým týdnem. Ještě před jednáním Poslanecké sněmovny jsem stihl navštívit Zemědělský podnik v Horním Bradle a s panem ředitelem prodiskutovat momentální problematiku opožděných dotačních plateb. Jsem rád, že jsem v úterý na Ovocnářských dnech v Hradci Králové k této otázce obdržel odpověď, že v letošním roce by již zase platby měly probíhat dle dřívějších zvyklostí, vč ... číst dále


První výborový týden


První výborový týden v roce 2024 patřil zemědělství a životnímu prostředí. A i když nezasedal přímo Zemědělský výbor, plně ho nahradil středeční podvýbor, jehož hlavním tématem byla novela zákona o vodách. Reaguje na ekologické havárie, které v minulosti negativně zasáhly do naší přírody. K tomu jsme vedli i největší diskuzi, zaměřenou na novou povinnost evidence výpustí a kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod. Ve stejný den se konal i seminář zaměřený na ochranu zemědělského půdního fondu. I zde je ve schvalovacím procesu nově upravený zákon. Nejvíce se hovoří o omezení možnosti výstavby skladů a obchodních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zazněla řada logických argumentů, ale stejně jako u vody, by i půda měla být maximálně chráněna. Předcházející den ... číst dále


Poslanecká sněmovna, rok druhý.


Při pracovním hodnocení roku 2023 jsem si nejprve přečetl článek z loňska a zamyslel se nad tím, co z plánů se daří plnit a co by se dalo více posunout. Uplynulá doba nám vždy dovolí větší nadhled a nejinak je tomu i v tomto případě.

Poslanecká sněmovna může vypadat jako místo, kde není možno najít shodu. Ve skutečnosti tomu tak úplně není. V rámci jednání výborů, podvýborů i tematických kulatých stolů se o projednávaných bodech hodně diskutuje a dochází i k zapracovávání opozičních návrhů. Za Zemědělský výbor toto mohu potvrdit a osobně jsem rád, že se zde přihlíží k opodstatnění návrhů. Bohužel při vlastním jednání sněmovny stále dochází k obstrukcím a místo věcné diskuze se mnohdy jenom nepříjemně prodlužují jednání. Velkým témat ... číst dále


Ještě jedno ohlédnutí za prosincovým pracovním týdnem...


Konec roku patří tradičně schůzkám a setkáváním. Stejně tak je tomu i v letošním roce. Jsem rád, že jsem se minulý týden sešel se zástupci organizace Jsme fér a bavili jsme se o aktuálním posunu v otázkách tzv. Zákona o manželství pro všechny. Je mi trochu smutno, že ve 21. století musíme diskutovat o tom, jestli mají mít všichni lidé stejná práva. Určitě mají. Absolvoval jsem i dvě schůzky k problematice zálohování PET lahví. Zde zatím moc přesvědčen nejsem a budu rád za další argumenty pro zavedení nového způsobu sběru. Ve čtvrtek jsem se účastnil schůzky v rámci projektu Česko platí kartou. Podpora zavádění platebních terminálů je důležitá a tento projekt ji plně naplňuje.

Tento týden už patří návštěvám okolních obcí. Obecní úřady, škola a škol ... číst dále


Ohlédnutí za uplynulým týdnem


Mám-li se krátce ohlédnout za minulým týdnem, musím začít sobotou. Bylo mi velkou ctí se zúčastnit posledního rozloučení s panem Karlem Schwarzenbergem ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Výjimečná osobnost, na kterou se bude hodně vzpomínat.

Minulý týden bylo na programu jednání sněmovních výborů a tomu z velké části odpovídal i můj program. V úterý ráno jsem vystoupil na debatě k legislativním úpravám spojených se zaváděním automatizovaných provozů. Jednalo se především o prodejny se smíšený zbožím, ale tento model prodeje nabízí stále více uplatnění (například knihovny, kulturní zařízení, ale třeba i výdej základních léků). Jsem přesvědčen, že se jedná o správnou cestu, jak udržet kvalitní služby na venkově a v malých městech. Odpoledne následov ... číst dále