Články - kompletní výpis


Jak fungují dotace v české ekonomice?


V dnešním článku se podíváme na dotace a jejich fungování v české ekonomice, a to zejména v souvislosti s aktuálním projednáváním konsolidačního balíčku ve Sněmovně. Významnou součástí je totiž právě škrtání některých národních dotací.

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nebo územně správního celku nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V naší ekonomice jsou dotace dvojího typu. Národní - jejich tituly vypisuje Česká republika a sama ze svého rozpočtu je vyplácí a evropské - ty vypisuje Evropská unie a platí je ze svých prostředků. U obou typů dotací se v některých případech počítá i se spoluúčastí příjemce. 

Někteří poslanci mluví v souvislosti s kon ... číst dále


Obstrukce ve Sněmovně


Minulý týden jsme ve Sněmovně skončili až po půlnoci. Museli jsme toho schválit tolik, když jsme jednali přes deset hodin, že? Omyl. Jako ostatně vždycky, když se ve Sněmovně začíná projednávat jakýkoli bod, došlo i na obstrukce. Jak vlastně fungují?

První obstrukční taktikou je navrhování nových bodů na pořad schůze. Každý poslanec může na začátku schůze navrhnout libovolný bod k projednání a také ho neomezeně odůvodňovat. A tak se stává, že se na začátku schůze přihlásí několik poslanců, navrhují body a řeční dlouhé hodiny, kdy je údajně odůvodňují. Na první bod se dostalo až po osmi hodinách. Během dalších jednacích dnů, kdy už je pořad schválen, jej každý poslanec může rovněž navrhnout doplnit. Tady už jsou poslanci limitováni pěti minutami na odůvodnění - avšak kromě přednost ... číst dále


Ohlédnutí za minulým týdnem


Vítání občánků, oslava výročí v Trhové Kamenici i pietní akt k připomenutí 81. výročí heydrichiády na Pardubicku. To byl můj víkendový program. Ale pojďme to vzít postupně.

Začátek týdne byl ve znamení živé pondělní besedy se žáky ZŠ Trhová Kamenice. Beseda se konala v rámci projektu pro 8. a 9. třídy.  Žáci se zajímali o činnost Poslanecké sněmovny i náplň práce jednotlivých poslanců.  V rámci návštěvy proběhla příprava sedmi projektů, přičemž úkolem žáků bylo odprezentovat a vzájemně nalézt shodu na projektu, který budou realizovat. Vyhrál projekt „sedací vaky.“ Vytvoření místa za účelem odpočinku a scházení se. Naše setkání mělo přesah, bavili jsme se totiž nejen o Sněmovně, ale i o důležitosti zapojování se do veřejného života, například prostř ... číst dále


Shrnutí výborového týdne


Uplynulý týden byl v poslaneckém kalendáři označen jako výborový. Hlavním bodem bylo středeční jednání zemědělského výboru, který se zabýval především otázkou kontrol kvality dováženého obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Výbor byl informován, že se u nás výskyt závadných surovin nezjistil a kontroly pokračují i nadále. Jednání výboru předcházel seminář s tématikou komunitní energetiky v zemědělství. Zajímavé prezentace i následná diskuze.  

V týdnu jsem navštívil řadu obcí a podniků v našem kraji. Morašice, Trstěnice, Čistá, Prachovice a Slatiňany. Diskutovali jsme o aktuálních problémech, které řeší obce a města ve své každodenní činnosti. Seznámil jsem se s připravovanými projekty i s návrhy na úpravy, které by ob ... číst dále


Týdenní souhrn


Zkrácený pracovní týden začal úterkem. Na Zemědělském výboru jsme řešili aktuální vývoj v problematice cen potravin. Dalším nosným tématem byla novela zákona o myslivosti. Pokračovali jsme výjezdním zasedáním do Kamenice nad Lipou, kde se za účasti ministra zemědělství diskutovalo s řediteli jednotlivých povodí.  Z diskuze vyplynula potřeba pravidelné komunikace jednotlivých povodí se samosprávami. 

Výbor pokračoval do středy, kdy jsme navštívili místní rybí sádky. Večer byl ve znamení kultury. Rád jsem totiž přijal pozvání od Českého rozhlasu na vyhlášení ankety „Neviditelný herec století.“ Akce se konala v rámci oslav sta let Českého rozhlasu. 

Ve čtvrtek se konal Volební výbor. Zde zaznívaly především pojmy svo ... číst dále


Další nabitý týden za námi...


Hlavní zprávou uplynulého týdne je schválení novely stavebního zákona, kterou jsme projednali ve shodě s opozicí při pátečním jednání. Novela výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení, a to při zachování kompletní sítě stavebních úřadů.

A jak probíhal celý týden? Nesl se ve velmi rychlém tempu. V pondělí jsem přijal pozvání vedoucího správy CHKO Železné hory Mgr. Vlastimila Peřiny a navštívili jsme přírodní rezervaci Maršálka. Provádí se zde revitalizace spočívající ve stabilizaci vodního režimu. Odpoledne jsem pokračoval rozhovorem s redaktorem Českého rozhlasu na téma služeb na venkově. Ostatně k tomuto tématu směřoval celý týden. 

Úterý a středa patřily zemědělství. S kolegy jsme zastupovali zemědělský výbor při jednání s& ... číst dále


Poslanecký týden aneb „venkov je hlavně krásnej”


Máme za sebou další poslanecký týden. Tentokrát jsem hodně času věnoval návštěvám menších obcí a jejich starostek a starostů, zavítal jsem ale i do školy nebo do mlékárny.

V pondělí jsem si střihl trochu netradiční natáčení podcastu o životě na venkově i o novinkách, které by mohly tento život zpříjemnit. Pustit si ho můžete na https://www.youtube.com/watch?

v=NDFUb80d_Js&t=2s. Odtud je také sice nespisovný, ale myslím si, že pravdivý titulek tohoto souhrnu.   

Odpoledne jsem se jako starosta společně s dalšími kolegy setkal s radou Pardubického kraje a navečer den uzavřela schůzka oblastní organizací STAN Svitavsko. O ... číst dále


Minulý týden opět v pohybu


Minulý týden proběhlo hned několik pracovních setkání, tak si to pojďme krátce shrnout.

V pondělí jsem měl možnost se účastnit antibyrokratické komise na Ministerstvu zemědělství. Během dvou hodin se řešila řada problémů, které by mohly výrazně zjednodušit administrativu. Podvečer poté pokračoval otevřením nové automatické prodejny, tentokrát ve středočeském Berouně. Zajímavostí je, že zde s ostrahou pomáhá umělá inteligence, tak uvidíme, co nás v tomto rychle se vyvíjejícím oboru ještě čeká.

V úterý proběhlo jednání s Českou komorou autorizovaných inženýrů a následně zemědělský výbor. Velice zajímavá byla schůzka se zástupci Výzkumného ústavu dřevařského. Nabízí se zde možnosti spolupr ... číst dále


Zhodnocení uplynulého týdne


Galaodpoledne hasičského sportu hostil v sobotu krásný sál v malé obci Hartmanice. Sešli se zde nejlepší sportovní hasiči našeho kraje, aby převzali zasloužená ocenění za výbornou reprezentaci. Všem patří velké uznání a gratulace k jejich výkonům.


Zároveň si dovolím krátce zhodnotit události minulého týdne. Začít musím dvoudenním hlasováním o nedůvěře vládě, které bylo „náhodně“ svoláno na období mezi dvěma koly prezidentských voleb. Jsem rád, že jsem mohl svým hlasem současnou vládu podpořit. 

Další aktivity už byly více zaměřeny na moje obory a náš region. Navštívil jsem Ovocnářské dny v Hradci Králové, kde jsem zastupoval Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a měl jsem možnost se podrobně seznámit s  ... číst dále


Shrnutí uplynulého roku a plány na rok 2023


Rok 2022 byl mým prvním kompletním v roli poslance, tak se za ním pojďme ve stručnosti ohlédnout. Poslanecká práce se dá rozdělit na tři části, které se prolínají a doplňují. 

Čtrnáct dní pro jednání v poslanecké sněmovně, čtrnáct dní práce ve výborech (v mém případě Zemědělském a Volebním) a týden vyhrazený pro práci v regionu. S posledním bodem souvisí i pravidelné pondělky v regionální poslanecké kanceláři v Pardubicích.  

Jako poslanec jsem navázal na práci a témata, kterým jsem se věnoval už roky předtím a ke kterým mám nejblíž – životní prostředí, zemědělství a venkov. Společně s kolegyní Janou Krutákovou vedeme Resortní programovou radu STAN pro životní prostředí a zemědělství. 

Sněmovna je především o projednávání a přijímání zákonů. Zmínil ... číst dále


Shrnutí regionálního týdne


Regionální poslanecký týden byl opět velice pestrý. Návštěvy obcí, diskuze o dotačních podmínkách i problémech se zajištěním základních služeb. Představení zajímavých projektů i ukázka realizace v praxi.

Setkání s vedením Domova sociálních služeb ve Slatiňanech zakončené pozváním na návštěvu. 

Představení nové knihy o naší obci, plnou krásných fotografií.

Dvoudenní konference pořádaná Sdružením místních samospráv ČR v Českém Krumlově s velice zajímavým programem, kde jsem se potkal i s řadou starostek a starostů, nejen z našeho kraje. Mimochodem - obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 za projekt Mokřád Březná. Skvělá práce a gratulace panu starostovi Petru Marešovi a jeho týmu. 
Měl jsem možnost pozvat přítomné na př ... číst dále


Zasedání Zemědělských výborů zemí V4 v Bratislavě


V pátek jsem společně s kolegy - poslancem Karlem Smetanou a senátorem Herbertem Paverou zastupovali Zemědělské výbory na společném jednání zemí V4 k plnění cílů Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. S výsledkem se můžete seznámit v textu níže.


1. Úvahy o návrhu Evropské komise o používání přípravků na ochranu rostlin

Domníváme se, že legislativní návrh o používání chemických prostředků na ochranu rostlin, který Evropská komise navrhla jako součást strategie "od zemědělce ke spotřebiteli", významně ovlivní produkční potenciál zemědělského sektoru v zemích V4. Stavíme se proti paušálnímu 50% omezení používání pesticidů a ostatních chemických přípravků na ochranu rostlin ze současné spotřeby jednotlivých člens ... číst dále