První prázdninový týden

První prázdninový týden byl v Poslanecké sněmovně „výborový“, ale týdenní ohlédnutí začnu regionálním pondělím. Ve Vraclavi se konal krajský sněm STAN kde se schvalovala kandidátka do krajského zastupitelstva. Jak již bylo dříve avizováno, tak jedničkou naší kandidátky je radní Pardubického kraje Michaela Matoušková. Míša dokazuje, že je skvělou volbou a byla by i výbornou hejtmankou.

V úterý jsem se účastnil hodně zajímavé schůzky na Ministerstvu průmyslu a obchodu jejímž hlavním tématem byla podpora automatizovaných prodejen. Přítomna byla i ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová, a právě obce mohou svým aktivním zájmem sehrát důležitou úlohu při zavádění do praxe.

Ve středu jsem s Podvýborem pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu navštívil několik podniků na Benešovsku. Seznámili jsme se doslova s celým procesem, a to od vajíčka až po finální produkt dodávaný na pulty obchodů. A ač rozumím tomu, že velké podniky jsou na globálním trhu konkurenčně schopnější, tak si myslím, že naše zemědělství a potravinářství musí mít i jinou alternativu. Zákazník by měl mít možnost výběru.

Pomyslným vrcholem minulého týdne byl XVII. Všesokolský slet a čtvrteční předvedení hromadných skladeb. Sokolové secvičili dvanáct vystoupení. Celou akci osobně podpořil prezident republiky svojí účastí. Děkuji za pozvání a dovoluji si vyjádřit velké uznání.

Ve sváteční pátek jsem ještě navštívil kulturní akci v naší obci, kdy se konal další ročník Setkání harmonikářů ve Dřevíkově. Tradiční velká účast vystupujících i návštěvníků. Právě i v těchto drobnostech je krása našeho venkova na kterou bohužel někteří kolegové občas nedohlédnou.

Přeji Vám krásné prázdninové dny