Poslední červnový týden...

Poslední červnový týden byl opět velmi rušný, ale také plný inspirací a zajímavých setkání.

Regionální pondělí jsem začal na výjezdním zasedání Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR. Tentokrát jsme se sešli v obci Přerov nad Labem a pan starosta Jiří Beneš má skutečně co představit. Řada skvělých projektů od rekonstrukce rybníka v centrální části obce až po veřejnou toaletu, kterou si otevřete platební kartou. Ale také POLPOINT, kde můžete na dálku podat ohlášení na POLICII. V rámci pracovního jednání se hodně řešila připravovaná legislativa směřující k povinnému zálohování části nápojových obalů proti čemuž se zastoupené obce vyhrazují velice negativně.

Od úterý zasedala Poslanecká sněmovna a na programu bylo i odsouhlasení navržených státních vyznamenání. Škoda, že jsme si při této sváteční chvíli museli vyslechnout projev zpochybňující věrohodnost svazků STB. Tak ať si každý udělá názor sám…

V týdnu jsem se dále podrobně věnoval předloze novely mysliveckého zákona, kdy jsem měl možnost vyslechnout názor pana ministra, předsedy ČMMJ i zástupce soukromých zemědělců. Navíc musím říci, že téma je zajímavé i pro média a dostáváme stále více otázek.

V pátek odpoledne jsem měl u sebe v obci vzácnou návštěvu, kdy nás navštívili studenti z Univerzity Karlovy. Prošli jsme si obec, hovořili o dlouhodobých koncepcích se zaměřením na veřejný prostor a životní prostředí. Hodně živá diskuze a skutečný zájem od nastupující generace, což vždy potěší.

V sobotu jsem si projel napříč celý náš kraj a zúčastnil se slavnostního vyhlášení ocenění Nejlepší ekofarma roku 2024, kterou se stala rodinná farma Statek Winter z Jeseníků. Měl jsem možnost si prohlédnout způsob hospodaření a pohovořit se zajímavými hosty na téma bio zemědělství. Na farmě je vidět velký důraz na ekologické zemědělství i podpora lokální produkce. A já jsem rád, že podobné firmy úspěšně fungují. A s tématem vlastně souvisí i to, že tady u nás obnovila činnost malá soukromá mlékárna, a tak jsem mohl v sobotu ochutnat vynikající sýr.

Přeji Vám krásný začátek prázdnin.