I minulý pracovní týden byl nabitý...

Minulý týden se nesl v očekávání voleb do Evropského parlamentu. V pondělí jsme se společně sešli v Pardubicích v parku Na špici a během pro Evropu pozvali lidi k volbám. Získali jsme dva mandáty a jsem přesvědčen, že naši zástupci Danuše Nerudová a Honza Farský mají Evropě co dát.

Před tím jsem absolvoval několik schůzek v regionu. S manažerem naší Místní akční skupiny jsme řešili energetickou koncepci a s dodavatelskou firmou upřesňovali podrobnosti k přestavbě prodejny na poloautomatizovaný provoz. Chceme-li, aby nám lidé chodili nakupovat, musíme jim nabídnout kvalitní prostředí. K pondělku ale patřilo i pietní setkání na pardubickém Zámečku. Připomenutí uplynutí 82 let od kruté nacistické msty.

Protože byl minulý týden výborový, tak se v úterý konal Výbor zemědělský. Důležitá byla zpráva ministra k aktuální situaci v tomto sektoru včetně následných reakcí zástupců nevládních organizací. Dále byla předložena zpráva Vinařského fondu a na vědomí dána evropská směrnice.

Středu jsem využil regionálně a setkal se s kolegy starosty v Příluce. Hodně jsme diskutovali o zavádění digitalizace a problémech s tím spojených.

Ve čtvrtek jsem se nejprve účastnil výjezdního zasedání Mediálního výboru v Brně. Jedním z bodů programu bylo i navržení odvolání Lubomíra Xavera Veselého z Rady ČT. Rád jsem tento návrh podpořil. Odpoledne jsem společně s kolegyněmi Michaelou Opltovou a Janou Krutákovou vedl seminář na téma správné péče o krajinu v okolí liniových staveb. Potěšila mě velká účast, a hlavně skvělé odborné přednášky. Toto téma se prolíná do řady oborů a bylo zajímavé slyšet pohledy z více stran.

V pátek jsem využil voličský průkaz a odvolil v městysu Mladé Buky. Volba byla o to zajímavější, že zde starostuje kolegyně Lucka Potůčková, která zároveň ve volbách kandidovala.

Přeji Vám hezký týden.