Přináším první červnové ohlédnutí

Tentokrát začnu ohlédnutí netradičně připomínkou události, která nás teprve čeká. V pátek a v sobotu se konají volby do Evropského parlamentu, a to je ta chvíle, kdy si vybíráme, kdo se bude podílet na chodu Evropské unie příštích pět let. Přijďte podpořit kandidáty, kteří chtějí Evropu tvořit. A klidně využijte možnosti podpořit své dva kandidáty preferenčním kroužkem.

A nyní již zpět k uplynulému týdnu. Byl to tzv. sněmovní týden a hlavním bodem programu bylo první čtení „důchodové reformy“. Jednání byla dlouhá, ale diskuze většinou poměrně věcná. Pro změnu v pátek, kdy už pokračoval další program, předseda nejsilnější opoziční strany pozurážel všechny přítomné. Je smutné, že i přes řadu vzájemných výzev se nedokáže alespoň za řečnický pult přenést slušnost. Myslím, že by to hodně pomohlo.

I přes zmiňovaná dlouhá jednání jsem absolvoval několik zajímavých schůzek a pozvání. O možnosti uzákonění omezení užívání zábavné pyrotechniky jsem diskutoval se zástupkyní Společnosti pro ochranu zvířat. S kolegy jsme se sešli na pravidelné schůzce s vedením Asociace soukromých zemědělců a z pozice místopředsedy Zemědělského výboru jsem vedl seminář na téma Budoucnost domácího vinařství. Hodně zajímavá debata, a to nejenom o spotřební dani.

Ještě jednu akci z minulého týdne bych chtěl zmínit. Velice rád jsem využil pozvání Hospodářských novin na fórum s názvem Jak nakopnout českou ekonomiku. Diskuze podnikatelů, ekonomů a politiků o tom, jak podpořit domácí byznys.

Závěr týdne už patřil předvolební kampani v Pardubicích a příjemnému setkání s našimi lídry Danuší Nerudovou a Honzou Farským. Odpoledne mezi lidmi, tak jak má při správné kampani být.

V sobotu krásné vítání občánků a v neděli v Trhové Kamenici na tradiční akci Sejdeme se na rynku. Spousta setkání a příjemných rozhovorů. Děkuji za ně.

A na závěr prosím ještě jednou, přijďte k volbám, je to důležité!

Přeji hezký červnový týden.