Ani tento týden jsem nezapomněl na souhrn...

Ohlédnutí za uplynulým týdnem musím začít velkou gratulací a poděkováním našim hokejistům za skvělou reprezentaci. Hokejový národ si užil krásné chvíle a ukázal, že se umí semknout.

V pondělí jsem měl možnost navštívit obec Vápenný Podol a s panem starostou a členy zastupitelstva diskutovat o současných problémech venkova. Věnovali jsme se převážně utváření veřejného prostoru. Obec se zajímavou historií má před sebou velké výzvy.

V Poslanecké sněmovně byla ve středu zahájena velice zajímavá výstava fotografií profesora Jindřicha Štreita s názvem Ruku v ruce – Touha je zázrak. Fotograf v průběhu několika let fotografoval uživatele sociálních služeb a vytvořil unikátní dílo plné krásných příběhů. Některé z nich jsme si mohli i osobně vyslechnout. Výstava se koná pod záštitou místopředsedkyně sněmovny Věry Kovářové. Za zmínku stojí i instalace, kdy jako výstavní panely posloužily dřevěné palety.

A ještě jednu akci z minulého týdne bych chtěl vyzdvihnout. Sdružení místních samospráv ČR pořádalo další Univerzitu starostů, tentokrát na téma klimatické změny, využití dřevostaveb a řešil se i rozvoj obcí v oblasti energetiky. Pro mě byl tento seminář o to zajímavější, že se jeho první část konala v naší obci s praktickou ukázkou v Muzeu v přírodě na Veselém Kopci. Je dobře, že se v rámci sdružení věnujeme nastupujícím trendům a inspirujeme se přímo v praxi.

Přeji Vám hezký vstup do šestého měsíce tohoto roku.