A jaký byl poslední regionální týden?

Nedělním předáváním ocenění „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024“ jsem zakončil regionální týden. Týden plný návštěv a zajímavých setkání. Mimochodem, předávání se konalo v překrásné budově Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích.

O jednotlivých dnech jsem se snažil Vás průběžně informovat v pravidelných příspěvcích, a tak si spíše dovolím upozornit na téma, které trochu neplánovaně provázelo celý týden. Tímto tématem je klimatická změna a s tím nutná změna přístupu k životnímu prostředí. Celodenní seminář v Hrochově Týnci se přímo jmenoval Dny pro klima, a tak se dalo očekávat, že tento bod bude tím hlavním. Co mě ale překvapilo, byl zájem účastníků o danou problematiku, a především velká řada příkladů přímo z praxe. Již nyní máme obce, které jsou energeticky soběstačné a když něco funguje, tak proč by to nemohlo fungovat i jinde. Právě takový příklad jsem měl možnost vidět v obci Břehy, kde kompletně zrekonstruovali starý mlýn i s původní turbínou. Velkorysá přeměna na společenské centrum včetně sportovního zázemí. A díky vlastnímu zdroji i plně soběstačné. Téma, které k životnímu prostředí neodmyslitelně patří, bylo i náplní konference v Poslanecké sněmovně s příznačným názvem Voda je život. Potěšující byla velká účast studentů a jejich odpovědný přístup. Právě zapojení mladé generace je důležité při koncepcích, které budou ovlivňovat jejich život. A životní prostředí určitě patří mezi témata, kterému se musíme dlouhodobě věnovat.

A jedna dobrá zpráva na závěr! Do soutěže Vesnice se přihlásilo 19 vesnic z našeho kraje. To je skoro o třetinu více než v loňském roce, z čehož mám radost.