Přináším další souhrn týdne...

Přelom dubna a května nabídl první sváteční den, kdy jsme si 1.5. připomněli Svátek práce a v letošním roce společně oslavili uplynutí dvaceti let vstupu České republiky do Evropské unie. Důstojnou kulisu k zahájení oslav vytvořil koncert České filharmonie a Českého filharmonického sboru v pražském Rudolfinu. Za účasti prezidenta republiky koncert zahájil premiér a předsedkyně Evropské komise.

U přehledu uplynulého týdne se nyní vrátím k regionálnímu pondělku, kdy mě nejprve navštívila paní Alena Šírová, předsedkyně Regionální rady ČMKOS Pk. Hovořili jsme o aktuálních problémech v sociálních oblastech i o důchodové reformě. Byl jsem seznámen s vývojem zaměstnanosti na Hlinecku. Děkuji za iniciování této schůzky a těším se na další setkání.

Odpoledne poté pokračovalo setkáním poslanců a senátorů Pardubického kraje s hejtmanem a radními Pardubického kraje. Diskutoval se předložený návrh upraveného rozpočtového určení daní pro kraje, který momentálně míří do Poslanecké sněmovny.

Druhá půlka týdne patřila jednání ve sněmovně a schvalování důležitých zákonů. Jsem rád, že se podařilo doprojednat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V novele se řeší krajinné prvky, agrovoltaika i zvýšená ochrana nejkvalitnější zemědělské půdy. Jedná se o důležitý krok k ochraně naší krajiny. Na programu byl dále vodní zákon, regulace návykových látek a zákon o lobbování.

V tomto týdnu navážeme další mimořádnou schůzí.

Přeji Vám hezký týden.