Další týdenní souhrn je tady...

Tentokrát bude týdenní ohlédnutí více pestré. Začnu regionálním pondělím, které jsem pojal opačně a přivítal region v Poslanecké sněmovně. Slavnostní vernisáží zde byla zahájena výstava děl klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan. A nebylo to zahájení ledajaké, záštitu nad výstavou převzala první místopředsedkyně PS paní Věra Kovářová a zaplněnou Dvoranu potěšil svým vystoupením písničkář Jiří Dědeček. A jak sám zmínil, ve sněmovně vystupoval poprvé. Výstava je nádherná, potrvá do středy tohoto týdne a skutečně stojí za prohlídku.

V týdnu jsem měl ještě jednu milou návštěvu, a to starostky a starosty z obcí, které se v roce 2015 staly ve svých krajích Vesnicí roku. A proč rok 2015? Protože v tomto roce byla Vesnicí roku Pardubického kraje naše obec. Po komentované prohlídce sněmovny zbyl čas na neformální debatu o aktuálně řešených projektech. Probralo se toho skutečně hodně a po covidové přestávce je naplánováno obnovení pravidelných setkání, a to na podzim v Krásné.

Ke čtvrtku patřil dopolední mediální výbor a odpoledne jsme společně s předsedkyní Výboru pro životní prostředí Janou Krutákovou a senátorkou Jarmilou Smotlachovou pořádali další seminář s názvem Krajina z druhé strany. Tentokrát jsme se zaměřili na pozemkové úpravy, krajinné plánování a na pozemky, které převzal stát od neznámých vlastníků. Velké poděkování všem vystupujícím, a především paní Zuzaně Skřivanové za přípravu programu. Po prezentacích následovala živá diskuze a ukazuje se, jak velké možnosti mají samosprávy při ovlivňování stavu krajiny. V seminářích budeme určitě pokračovat.

V pátek jsem využil pozvání pana starosty a navštívil obec Hroubovice. Připravují zde řadu ekologických projektů a nejraději by byly energeticky soběstačnou obcí. Odpoledne mě ještě čekalo setkání s Agrární komorou v Chrudimi. Zemědělství je téma, kterému se dlouhodobě věnujeme napříč celou sněmovnou a uvědomuji si řadu aktuálních problémů, které tento obor momentálně řeší. Děkuji za svolání, a hlavně za pozvání. Je důležité se setkávat a diskutovat i když ne vždy se shodneme. Obzvláště s požadavky na zvyšování schodku státního rozpočtu nemohu souhlasit.

Přeji Vám hezký březnový týden.