Poslední lednový týden...

Uplynulý týden jsem zahájil pondělní Prahou a zúčastnil se semináře zaměřeného na chov volně žijících zvířat. Zaplněný jednací sál tři hodiny diskutoval o zamýšlené novele zákona o zoologických zahradách a celé řadě souvisejících témat.

Výborový týden pokračoval jednáním Zemědělského výboru. Projednali jsme novely zákonů o vodě a ochraně zemědělského půdního fondu. Obzvláště u druhého uvedeného zákona se objevuje řada pozměňovacích návrhů, které dle mého názoru jdou proti smyslu novely. Nejkvalitnější zemědělskou půdu je potřeba chránit. Velice zajímavá byla prezentace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zaměřená na vývoj cen potravin v ČR i v sousedních zemích. Dle uváděných dat na tom nejsme zdaleka nejhůře. V prosinci byl dokonce zaznamenán meziroční pokles cen, což by mohl být trend pro nejbližší měsíce.

S potravinami souvisela i celá středa. Nejprve jsem rád přijal pozvání k zahájení kongresu Samoška v Olomouci. Tématem tentokrát byla automatizace a digitalizace obchodu. Zajímavé prezentace i diskuze o přestávkách. Tradiční obchod se nám mění před očima a je nutné na tyto změny reagovat. Odpoledne jsem pokračoval k tématu cen potravin v diskuzním pořadu TV Prima. I zde jsme hodnotili především současný vývoj cen v maloobchodu. Zazněla zajímavá otázka na cenovou aplikaci, která by srovnávala ceny prodejců. Podobné aplikace již komerčně existují a myslím, že úloha státu je v tomto případě jinde. V týdnu jsem se ještě se zájmem účastnil kulatého stolu k uvažovanému zálohování PET a hliníkových obalů. Prozatím mě rozhodně nepřesvědčili, že nový, drahý, systém sběru bude výrazně účinnější než ten současný. Nesmím zapomenout ani na setkání s vedením Asociace soukromých zemědělců. Tyto schůzky jsou velice důležité a je nutné si vzájemně naslouchat.

 

Přeji Vám úspěšný vstup do druhého měsíce letošního roku.