Třetí lednový týden je za námi...

„Hasičská“ sobota krásně zakončila předcházející pracovní týden. Po odpolední výroční valné hromadě SDH Svobodné Hamry jsem rád přijal pozvání na XXVII. Reprezentační ples hasičů České republiky. Ten tentokrát pořádali dobrovolní hasiči v Hlinsku a patří jim velké uznání za skvělou organizaci a prezentaci našeho regionu.

Já se ale nyní v krátkosti ohlédnu za celým minulým týdnem. Ještě před jednáním Poslanecké sněmovny jsem stihl navštívit Zemědělský podnik v Horním Bradle a s panem ředitelem prodiskutovat momentální problematiku opožděných dotačních plateb. Jsem rád, že jsem v úterý na Ovocnářských dnech v Hradci Králové k této otázce obdržel odpověď, že v letošním roce by již zase platby měly probíhat dle dřívějších zvyklostí, včetně vyplácení záloh. Hlavním tématem ovocnářské konference byla podpora našich pěstitelů.

Jednání Poslanecké sněmovny jste určitě v minulém týdnu zaznamenali, především díky mimořádné schůzi svolané k zákonu o korespondenční volbě. Nebýt projevů předsedů opozičních stran, dalo by se hovořit o věcné diskuzi. Zmiňovaná vystoupení urážela snad úplně každého – od politiků, až po občany cizích zemí, a to na parlamentní půdu určitě nepatří. Na otázky ke korespondenční volbě jsem odpovídal často i o víkendových akcích. Nejčastější otázka zní: Proč mají volit lidé, kteří zde nežijí? Hlavní odpovědí je, že se jedná o občany naší republiky a nyní již možnost volit mají. Korespondenční volba je pouze jednou z nových možností volby. Nikdo z občanů České republiky by neměl být omezován ve svém právu volby.

Absolvoval jsem i řadu schůzek zaměřených na zemědělství a životní prostředí. Svazy bramborářů a včelařů, nebo třeba zástupci ochránců zvířat. Důležitou informací je také příprava semináře zaměřeného na krajinné prvky, pozemkové úpravy a otázku převodu pozemků. Domlouváme jarní termín a určitě Vás budu včas informovat o podrobnostech.

Přeji hezký čtvrtý týden roku 2024.