První výborový týden

První výborový týden v roce 2024 patřil zemědělství a životnímu prostředí. A i když nezasedal přímo Zemědělský výbor, plně ho nahradil středeční podvýbor, jehož hlavním tématem byla novela zákona o vodách. Reaguje na ekologické havárie, které v minulosti negativně zasáhly do naší přírody. K tomu jsme vedli i největší diskuzi, zaměřenou na novou povinnost evidence výpustí a kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod. Ve stejný den se konal i seminář zaměřený na ochranu zemědělského půdního fondu. I zde je ve schvalovacím procesu nově upravený zákon. Nejvíce se hovoří o omezení možnosti výstavby skladů a obchodních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zazněla řada logických argumentů, ale stejně jako u vody, by i půda měla být maximálně chráněna. Předcházející den jsem přijal pozvání ředitele zoologické zahrady v Liberci, a společně se svými kolegy Janou Krutákovou, Jarmilou Levko a Janem Berkim, si nechal vysvětlit úskalí připravovaného zákona o zoologických zahradách. Je zde řada témat, která potřebují širší diskuzi. Zajímavá byla návštěva Vysoké školy v Liberci a prezentace oborů zaměřených právě na životní prostředí. Ve čtvrtek jsem se účastnil výroční valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků v Pardubicích. Bylo zajímavé po roce vyslechnout, co aktuálně řeší, a co souvisí se současnou legislativou. Pátek patřil zahájení výstavy Náš chovatel v Lysé nad Labem. Více než 3000 exponátů na jednom místě určitě stojí za zhlédnutí. 


Děkuji všem za pozvání i za věnovaný čas. Tento týden začíná jednání Poslanecké sněmovny, a i přesto, že jedním z bodů programu je korespondenční volba, tak věřím, že se bude jednat konstruktivně a věcně. 

Přeji Vám hezký týden.