Ještě jedno ohlédnutí za prosincovým pracovním týdnem...

Konec roku patří tradičně schůzkám a setkáváním. Stejně tak je tomu i v letošním roce. Jsem rád, že jsem se minulý týden sešel se zástupci organizace Jsme fér a bavili jsme se o aktuálním posunu v otázkách tzv. Zákona o manželství pro všechny. Je mi trochu smutno, že ve 21. století musíme diskutovat o tom, jestli mají mít všichni lidé stejná práva. Určitě mají. Absolvoval jsem i dvě schůzky k problematice zálohování PET lahví. Zde zatím moc přesvědčen nejsem a budu rád za další argumenty pro zavedení nového způsobu sběru. Ve čtvrtek jsem se účastnil schůzky v rámci projektu Česko platí kartou. Podpora zavádění platebních terminálů je důležitá a tento projekt ji plně naplňuje.

Tento týden už patří návštěvám okolních obcí. Obecní úřady, škola a školka, kam dochází děti z naší obce. Poděkování za celoroční spolupráci a diskuze nad tím, co je aktuálně trápí. V úterý jsem přijal pozvání na vánoční setkání s Agrární komorou a Zemědělským svazem Pardubického kraje. Plný sál diskutoval o nastavení zemědělské politiky, způsobu vyplácení dotací i o nutnosti úsporných opatření. Děkuji za možnost vystoupení a za následnou debatu. Je řada témat, na kterých se shodneme a je třeba hledat společnou řeč. Následně mě čekalo sváteční zasedání krajského předsednictva Sdružení místních samospráv. V příjemné atmosféře se již plánovaly akce na příští rok a mohu trochu naznačit, že se nebudeme společně nudit.

A protože tento týden končí Štědrým dnem, tak mi dovolte Vám popřát krásné a klidné svátky.