Obstrukce ve Sněmovně

Minulý týden jsme ve Sněmovně skončili až po půlnoci. Museli jsme toho schválit tolik, když jsme jednali přes deset hodin, že? Omyl. Jako ostatně vždycky, když se ve Sněmovně začíná projednávat jakýkoli bod, došlo i na obstrukce. Jak vlastně fungují?

První obstrukční taktikou je navrhování nových bodů na pořad schůze. Každý poslanec může na začátku schůze navrhnout libovolný bod k projednání a také ho neomezeně odůvodňovat. A tak se stává, že se na začátku schůze přihlásí několik poslanců, navrhují body a řeční dlouhé hodiny, kdy je údajně odůvodňují. Na první bod se dostalo až po osmi hodinách. Během dalších jednacích dnů, kdy už je pořad schválen, jej každý poslanec může rovněž navrhnout doplnit. Tady už jsou poslanci limitováni pěti minutami na odůvodnění - avšak kromě přednostních práv, ta mohou řečnit neomezeně.

Proti této taktice není možné nijak bojovat, zbývá tam jen sedět a poslouchat, co mluvčí říká. Když už se pak konečně schválí pořad schůze, je možné omezit řečnickou dobu na pět minut a počet vystoupení každého poslance na dvě - ovšem znovu kromě přednostních práv, která mohou vystoupit kolikrát chtějí a řečnit jakkoli dlouho. Často se pak přihlásí celé opoziční kluby na dvakrát pět minut - což dá 920 minut, nebo přes 15 hodin - občas to proloží několika hodinami přednostní právo a stejně to trvá velmi dlouho.

Při dlouhých schůzích se tak často prodlužuje jednací čas Sněmovny. Plénum pravidelně jedná v úterý od 14 do 19, ve středu od 9 do 14, ve čtvrtek od 9 do 19 a v pátek od 9 do 14. Je však možné prodloužit, aby jednala po 19., 21. a 24. hodině. S tímto pak souvisí další taktika.

Druhou taktikou jsou přestávky. Každý z pěti poslaneckých klubů má nárok na dvě hodiny přestávky a může o ně požádat prakticky kdykoli. Často se tak stane, že předseda klubu s přednostním právem mluví od začátku schůze ve 14 hodin například do 19 hodin, při prodloužení po 19. hodinu do 21, stačí pak jednomu klubu vzít přestávku na 2 hodiny a jednání končí a pokračuje až druhý den. Automatické přestávky sice v jednacím řádu nejsou, ale je zvykově dáno, že ve chvíli, kdy předseda klubu požádá, je přestávka udělena.

Různé kombinace těchto taktik způsobí, že se Sněmovna efektivně zablokuje. Někdy toto blokování může trvat až týden, jak tomu bylo při projednávání úpravy valorizace důchodů. Jedinou cestou, jak tomu zabránit je změna jednacího řádu - ta však způsobí další obstrukce a nevoli opozice. Něco ale udělat musíme, vždyť jen v tomto období se za prvního půl roku obstruovalo více, než v obou minulých čtyřletých obdobích dohromady.