Ohlédnutí za minulým týdnem

Vítání občánků, oslava výročí v Trhové Kamenici i pietní akt k připomenutí 81. výročí heydrichiády na Pardubicku. To byl můj víkendový program. Ale pojďme to vzít postupně.

Začátek týdne byl ve znamení živé pondělní besedy se žáky ZŠ Trhová Kamenice. Beseda se konala v rámci projektu pro 8. a 9. třídy.  Žáci se zajímali o činnost Poslanecké sněmovny i náplň práce jednotlivých poslanců.  V rámci návštěvy proběhla příprava sedmi projektů, přičemž úkolem žáků bylo odprezentovat a vzájemně nalézt shodu na projektu, který budou realizovat. Vyhrál projekt „sedací vaky.“ Vytvoření místa za účelem odpočinku a scházení se. Naše setkání mělo přesah, bavili jsme se totiž nejen o Sněmovně, ale i o důležitosti zapojování se do veřejného života, například prostřednictvím komunální politiky.

Na úterní dopoledne jsem rád přijal pozvání od senátora Petra Štěpánka na Podvýbor pro zemědělství. Podařilo se mu sezvat k jednomu stolu zástupce zemědělců, ministerstev a SZIF. Zajímavé pro mě bylo sledovat diskuzi na půdě Senátu. Poté jsem se přesunul na odpolední jednání Poslanecké sněmovny, kde jsem zpravodajoval novelu zákona o osivech.

I další den byl ve znamení Sněmovny. Odpoledne jsem se zúčastnil jednání Podvýboru pro rozvoj venkova. Na programu bylo důležité téma – způsob převádění pozemků ve vlastnictví státu na obce a města. Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu představila aktuální pravidla, která jsou od letošního roku výrazně vstřícnější. Zazněla řada zajímavých údajů, například, že posledních 7 let se převedlo 24000 nemovitostí a z toho 86 % bezúplatně. Pro obce je důležitý příští rok, kdy budou na stát převedeny pozemky bez známého majitele. Jedná se o 140000 nemovitostí, a i v tomto případě by obce měly být upřednostněny. Má to však jedno malé „ale.“ Zemědělské pozemky bude spravovat pozemkový úřad. Zde je zapotřebí pohlídat, aby i tyto pozemky mohly přednostně získat obce, především kvůli pozemkovým úpravám nebo dalším rozvojovým plánům.

Nechci opomenout, že začalo projednávání tzv. zákona o manželství pro všechny. Souhlasím s tím, aby měli všichni lidé v tomto ohledu stejná práva.

Stihl jsem se potkat s panem Pavlem Kozlerem, diskutovali jsme téma zavádění nových technologií v prodejnách.

Sobotní dopoledne patřilo příjemné „povinnosti“ vítání občánků. Přivítali jsme 7 dětí. Děkujeme za pěvecké vystoupení ZŠ Trhová Kamenice.

Společně s kolegou Jiřím Hájkem jsme odpoledne doprovodili místopředsedkyni Poslanecké sněmovny – paní Věru Kovářovou při pietním aktu v Pardubicích. Jednalo se o pietní akt k připomenutí 81. výročí heydrichiády na Pardubicku. V rámci této události byla představená kniha historika Vojtěcha Kyncla: Děs dýchl do tváře s podtitulem Heydrichiáda a oběti pardubického Zámečku 1942. Bylo mi ctí se zúčastnit a uctít památku obětí nacistických represí.

Neděle naopak probíhala ve znamení oslav v Trhové Kamenici. Slavilo se 170. výročí povýšení Trhové Kamenice na město. 

Tam, kde jsem pracovní týden začal, jsem ho i zakončil.