Týdenní souhrn

Zkrácený pracovní týden začal úterkem. Na Zemědělském výboru jsme řešili aktuální vývoj v problematice cen potravin. Dalším nosným tématem byla novela zákona o myslivosti. Pokračovali jsme výjezdním zasedáním do Kamenice nad Lipou, kde se za účasti ministra zemědělství diskutovalo s řediteli jednotlivých povodí.  Z diskuze vyplynula potřeba pravidelné komunikace jednotlivých povodí se samosprávami. 

Výbor pokračoval do středy, kdy jsme navštívili místní rybí sádky. Večer byl ve znamení kultury. Rád jsem totiž přijal pozvání od Českého rozhlasu na vyhlášení ankety „Neviditelný herec století.“ Akce se konala v rámci oslav sta let Českého rozhlasu. 

Ve čtvrtek se konal Volební výbor. Zde zaznívaly především pojmy svoboda slova a dezinformace. Zúčastnili se i stoupenci Petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Výbor se ve svém usnesení shodl na projednávání připravované bezpečnostní legislativy za účasti veřejnosti. Otázky svobody slova a nebezpečného obsahu v kyberprostoru jsou citlivé, proto budou předmětem diskusí na odborných fórech i při kulatých stolech se zástupci veřejnosti. Jsem rád, že jednání pracovní skupiny pro služby na venkově při Sdružení místních samospráv České republiky jsme tentokrát pořádali v Poslanecké sněmovně. 

V pátek jsem inicioval jednání ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Diskutovali jsme o souladu zemědělské výroby a životního prostření. V podvečer jsem se zúčastnil celostátního výboru hnutí STAN. 


Pracovní týden jsem zakončil v sobotu na konferenci Starostové nejen starostům. Podpora podnikání, nejen v obcích, ale i podnikání obcí. To bylo téma naší prezentace. A pan František Lukl – starosta Kyjova, podal pohled středně velkého města. Seznámil nás se zajímavými příklady z praxe. 


 A teď už vzhůru do nového týdne!