Další nabitý týden za námi...

Hlavní zprávou uplynulého týdne je schválení novely stavebního zákona, kterou jsme projednali ve shodě s opozicí při pátečním jednání. Novela výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení, a to při zachování kompletní sítě stavebních úřadů.

A jak probíhal celý týden? Nesl se ve velmi rychlém tempu. V pondělí jsem přijal pozvání vedoucího správy CHKO Železné hory Mgr. Vlastimila Peřiny a navštívili jsme přírodní rezervaci Maršálka. Provádí se zde revitalizace spočívající ve stabilizaci vodního režimu. Odpoledne jsem pokračoval rozhovorem s redaktorem Českého rozhlasu na téma služeb na venkově. Ostatně k tomuto tématu směřoval celý týden. 

Úterý a středa patřily zemědělství. S kolegy jsme zastupovali zemědělský výbor při jednání s indonéskou delegací. S předsedou Zemědělského svazu jsme diskutovali aktuální situaci v tomto oboru. S místopředsedkyní Poslanecké sněmovny paní Věrou Kovářovou jsme zahajovali v Lysé nad Labem výstavu Jarní zemědělec a Farmář.

Na čtvrtek jsem se hodně těšil a celý den jsme řešili avizované služby na venkově.  V rámci konference Život v obcích 2023+ v režii Sdružení místních samospráv a naší Pracovní skupiny pro služby na venkově jsme přivítali ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu a ministra vnitra Víta Rakušana. Důležitou informací bylo prodloužení dotačního titulu Obchůdek 2021+ až do roku 2030 a vysvětlení situace v České poště. Jsem rád, že jsme navštívili i malou prodejnu v Kuněticích, která finanční podporu od MPO využívá. Hodně se diskutovalo také o komunitní energetice.

O pátku jsem se zmínil v samotném úvodu, a tak už jen doplním, že jsem v sobotu po roce vystupoval v roli oddávajícího. 

Novomanželům přeji hodně štěstí a Vám všem úspěšný následující týden.