Zhodnocení uplynulého týdne

Galaodpoledne hasičského sportu hostil v sobotu krásný sál v malé obci Hartmanice. Sešli se zde nejlepší sportovní hasiči našeho kraje, aby převzali zasloužená ocenění za výbornou reprezentaci. Všem patří velké uznání a gratulace k jejich výkonům.


Zároveň si dovolím krátce zhodnotit události minulého týdne. Začít musím dvoudenním hlasováním o nedůvěře vládě, které bylo „náhodně“ svoláno na období mezi dvěma koly prezidentských voleb. Jsem rád, že jsem mohl svým hlasem současnou vládu podpořit. 

Další aktivity už byly více zaměřeny na moje obory a náš region. Navštívil jsem Ovocnářské dny v Hradci Králové, kde jsem zastupoval Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a měl jsem možnost se podrobně seznámit s aktuálními problémy. 

Ve čtvrtek jsem se zúčastnil valné hromady ČKAIT Pk, zde zazněla řada podnětů směrem k legislativě a přípravě zákonů, které se této problematiky přímo týkají. 

V pátek jsem přijal pozvání do Chrudimi, kde se konal den malých cestářů. Velice příjemná akce, která přibližuje tuto profesi nejmenším zájemcům. V pátek následoval společensko-kulturní večer zaměřený na zemědělství, potravinářství a venkov. Program přivítalo Hlinecké multifunkční centrum a v rámci neformálních setkání zde probíhaly zajímavé diskuze. Za zmínku určitě stojí i zajímavý kulturní program. Děkuji za pozvání.