Shrnutí regionálního týdne

Regionální poslanecký týden byl opět velice pestrý. Návštěvy obcí, diskuze o dotačních podmínkách i problémech se zajištěním základních služeb. Představení zajímavých projektů i ukázka realizace v praxi.

Setkání s vedením Domova sociálních služeb ve Slatiňanech zakončené pozváním na návštěvu. 

Představení nové knihy o naší obci, plnou krásných fotografií.

Dvoudenní konference pořádaná Sdružením místních samospráv ČR v Českém Krumlově s velice zajímavým programem, kde jsem se potkal i s řadou starostek a starostů, nejen z našeho kraje. Mimochodem - obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 za projekt Mokřád Březná. Skvělá práce a gratulace panu starostovi Petru Marešovi a jeho týmu. 
Měl jsem možnost pozvat přítomné na připravovaný seminář zaměřený na obslužnost venkova, který společně plánujeme na jaro příštího roku.
 
Závěrem týdne jsem přijal pozvání paní ředitelky Jitky Jiskrové a zúčastnil jsem se dne otevřených dveří na Střední škole technické ve Vysokém Mýtě. Skvělá akce pro deváťáky, kteří se rozhodují, kam půjdou dál, i pro středoškoláky, kteří díky burze firem mohli najít budoucí uplatnění. Povedlo se také k jednomu jednacímu stolu posadit zástupce školy, významných firem z okolí, zemědělských družstev i úřadu práce. Spolupráce těchto subjektů je velmi důležitá.

Z Vysokého Mýta jsem se přesunul do obce Ostřetín, kde jsem navštívil místní Zemědělskou společnost. Velice podrobně jsem byl seznámen s aktuální situací v živočišné výrobě a došlo i na konstruktivní debatu s vedením společnosti. Děkuji za pozvání. 

Páteční večer jsem poté zakončil v Úhřeticích, kde jsem zastupoval náš sbor na shromáždění představitelů Okresního sdružení hasičů Chrudim. 

V průběhu týdne přišla řada pozvání, tak se již těším na další regionální týden.